خشم و انزجار سیاهان امریکا بار دگر اوج گرفت

خشم و انزجار سیاهان امریکا بار دگر اوج گرفت

در آستانه سالروز مرگ مایکل براون، جوان سیاهپوستی که سال گذشته در حمله پولیس در فرگوسن امریکا کشته شد، موجی از خیزش‌ها یکبار دیگر بسیاری از شهرهای امریکا را فرا گرفته. سیاه‌پوستان در اعتراض به رفتار غیرانسانی پولیس در این مراسم دست به تیراندازی بسوی پولیس زدند و در گوشه و کنار این شهر و برخی ایالت‌های دیگر امریکا تظاهرات کردند.

معترضان در شهر های مختلف وسایط نقلیه پولیس را مورد حمله قرار دادند و چندین موتر را به اتش کشیدند. آنان در شماری از شهرها صحنه قتل مایکل براون را بازسازی کردند و در جاده‌‌ها خوابیدند.

کشته شدن این جوان ۱۸ ساله به دست دارن ویلسون پولیس سفیدپوست، به جنبش‌های ملی در برابر تعصب نژادی در سراسر امریکا دامن زد. بر اساس گزارش‌ها، پولیس دهها تن از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده و در برخی شهرها به لت و کوب آنان پرداخته است.

خشم و انزجار سیاهان امریکا بار دگر اوج گرفت

دولت امریکا در چند سال اخیر به شدت تحت فشار جامعه سیاه‌پوستان و نهادهای مدافع حقوق بشر این کشور قرار گرفته و این موضوع بیش از پیش چهره‌ی واقعی دولت نژادپرست و طرفدار نابرابری باراک اوباما را برملا کرده است.

ابتر شدن وضعیت سیاهان در دوران ریاست جمهوری اوباما بار دیگر ثابت ساخت که تا وقتی تغییرات پایه‌ای در سیستم غارتگرانه و استثمارگرانه رویکار نیاید، تغییر چهره‌ها هرگز نمی‌تواند پیام‌آور تحولات مثبت در وضعیت ستمدیدگان گردد.

خشم و انزجار سیاهان امریکا بار دگر اوج گرفت

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 255 نفر