طالبان جنایت می‌کنند، ع و غ عذرخواهی

بازهم چندین هموطن ما به تاریخ ۹ حمل ۱۳۹۴ در یک حمله انتحاری طالبان در شاه‌شهید کابل کشته شدند. احمدالله فقط ۱۳ سال داشت و در یک دواخانه کار می‌کرد که به شهادت رسید. او قبلا پدرش را در حادثه مشابه تروریستی از دست داده بود و تنها نان‌آور خانواده بود. فیصل ۱۶ساله قربانی دیگر حادثه متعلق به یک خانواده فقیر بود که مامایش در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شد که به دلیل راه‌بندان ناشی از عیادت اشرف‌ غنی و همراهانش از گل‌ پادشاه مجیدی، که هدف اصلی این حمله انتحاری بود، خون به موقع به فیصل نرسید و او در شفاخانه جان داد.

جنایات و وحشیگری‌های طالبان علیه مردم ما ادامه دارند. فقط طی چند روز گذشته هفت کودک معصوم ما را در میدان ورزشی در ولایت غزنی کشتند، در حمله انتحاری در هلمند ۲۸ تن کشته و زخمی شدند و سلسه قتل‌های این آدم‌کشان جاهل ادامه دارد.

اما دولت ع و غ به جای همدردی با قربانیان این نیروی پلید و جانی، با این دشمنان خون‌آشام مردم ما همدردی نموده از اربابان امریکایی‌اش خواست تا به‌خاطر شکنجه زندانیان طالب از آنان عذرخواهی کند!

مگر می‌شود در ضدملی و خاین‌بودن دستگاه پوشالی کنونی فاکت بالاتر از این ارایه کرد؟

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 184 نفر