دولت فاشیستی دینی ایران که راه گم کرده است و در لجن نیستی دست و پا می زند اینک پس از اعدام و چور و چپاول عده‌ای از پناهجویان بینوای افغان، دست به جنایت هولناک دیگری زد: فرزاد کمانگر معلم و فعال سیاسی با چهار تن از یارانش علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان که به جرم پیکار برای استقرار دموکراسی و عدالت در ایران، سالها تحت شکنجه های ددمنشانه‌ی ولایت فقیه قرار داشتند، در سحرگاه ١٩ ثور حلق آویز شدند و بدینترتیب مردم سوگوار ایران به سوگ جانفرسای دیگری نشستند.

از زمان تجاوز روس بر كشور ما و بخصوص بعد از اخراج آنان و سقوط دولت دست نشانده‌اش جنگهای تنظیمی برای غصب قدرت، نه تنها بر دست آوردها و افتخارات جنگ آزادی خواهانه‌ی مردم ما خط بطلان كشید و افغان ها را در نظر جهانیان بصورت ملت بی‌فرهنگ و وحشی ترسیم نمود؛ زمینه‌ی لانه گزینی و رشد تروریزم را فراهم نمود؛ ۶۵۰۰۰ نفر از شهریان كابل را با راكت و اسلحه‌ی خودكار قطعه قطعه و در زیر آوار مدفون نمود؛ آثار باستانی و فرهنگی را كه قرن ها از گزند وحشی ترین جهانسوزان و جنایتكاران درامان مانده بودند، یكسره نابود كرده و یا به تاراج بردند؛ و بالاخره آینده‌ی تمام كشور را در تاریكی عمیقی فرو برده كه جز وابستگی به اجانب، هیچ دورنمایی برای آن به مشاهده نمی‌رسید. بناءً عده‌ای از روشنفكرانی كه همواره در پی گشایش راهی از این بن بست بودند، با استفاده از شرایط جدیدی كه پشتیبانی جهانیان در برابر تروریزم و تفنگسالاری فراهم آورده است، دست به ایجاد تشكلی دموكراتیك زدند، تا بتوانند افتخارات از دست رفته را احیأ نموده، ویرانی ها را بازسازی و راه روشنی برای بهروزی، بهزیستی و شكوفایی كشور ترسیم نمایند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 417 نفر