چپاول شهر باستانی آی‌خانم توسط تفنگداران جمعیتی


۱۰ سنبله ۱۳۸۰: ستون‌های شهر باستانی ‌آی‌خانم (واژه اوزبیکی است که «مه‌بانو» معنا دارد) در یکی از رستورانت‌های محلی خواجه بهاوالدین تخار تحت سیطره تفنگداران جمعیتی دیده می‌شود. شهر آی‌خانم در سیصد سال قبل از میلاد پس از لشکرکشی سکندر مقدونی به باختر در نقطه تقاطع دریای کوکچه و آمو (قریه آی‌خانم ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار) اعمار گردید. گفته می‌شود که سنگ بنای این شهر را شخص خود سکندر گذاشت که شامل میدان ورزشی، حمام عامه، معابد، کتابخانه، تیاتر، قصر و دفتر اداره عامه می‌شد. این شهر که گذرگاهی میان آسیا و اروپا به شمار می‌رفت، توسط قومندانان و ملیشه‌های تنظیمی به یغما برده شد. (عکاس: سوین کونراد)

گزارش کامل را اینجا بخوانید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 44 نفر