«داعش باید از ما بترسد چون ما از هیچ چیز هراسی نداریم»

چریک‌های زن کورد که در برابر داعش در سوریه می‌جنگند

به تاریخ ۱۶ جون ۲۰۱۵، شبکه تلویزیونی «رشیا تودی» (روسیه امروز) مستند تاثیربرانگیزی در باره زندگی، فعالیت‌ها و نبرد چریک‌های زن کورد که در برابر داعش در سوریه می‌جنگند به نشر رسانید. داعش که مناطق وسیع عراق و سوریه را در اختیار گرفته است، اما در مناطق کوردنشین سوریه و بخصوص در کوبانی با شکست سختی از سوی زنان و مردان ازجان گذشته کورد مواجه شد. در میان مقاومت‌گران، نقش زنان چپ‌گرای کورد برجسته بود.

چریک‌های زن کورد که در برابر داعش در سوریه می‌جنگند

در این مستند، از جمله دختری به نام چک‌شیک دلایل پیوستنش به «واحد مدافع خلق» (YPG) را شرح می‌دهد. این دختر شانزده‌ساله با جمعی از حدود نود زن دیگر خانواده‌هایشان را ترک گفته، با آنکه دولت مستبد ترکیه پیوستن به چریکهای سوریه را ممنوع اعلان نموده، اما قاچاقی مرز را عبور کرده به صفوف مقاومت کوبانی پیوسته است.

او می‌گوید: «داعش باید از ما بترسد چون ما از هیچ چیز هراسی نداریم.... وقتی داعشیان با ما مواجه می‌شوند شدیدا به وحشت افتیده خود را کنار می‌کشند که توسط زنان به قتل نرسند چون فکر می‌کنند اگر با گلوله زنی کشته شدند، به بهشت نخواهند رفت.»

چریک‌های زن کورد که در برابر داعش در سوریه می‌جنگند
چک‌شیک شانزده ساله بعد از ختم تعلیمات نظامی، با مربیانش خداحافظی کرده به سوی خط اول جنگ در برابر داعش می‌رود

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 153 نفر