صحنه‌ای که نماد شکست امریکا در ویتنام شد

Fall of Saigon 29 April 1975

۳۰ اپریل ۲۰۱۵ برابر بود با چهلمین سالگرد پایان جنگ ویتنام که ارتش امریکا با دادن حدود ۵۸۰۰۰ کشته با سرافکندگی آن کشور را ترک نمود. تصویر بالا ‌از مشهورترین صحنه‌های جنگ ویتنام است که به سمبول شکست مفتضح امریکا بدل گشت.

این تصویر به تاریخ ۲۹ اپریل ۱۹۷۵ به دنبال سقوط سایگون (هوشی‌مینه ستی کنونی) توسط یک خبرنگار هالندی به نام Hubert van Es از هوتلی در نزدیکی دفتر USAID برداشته شده است. یک منزل این تعمیر به سی.آی.ای اختصاص داشت که در آخرین لحظات، هیلی‌کوپتر کوچک نظامی بر بام آن فرود آمده تا کارمندان سی.آی.ای را از شهر خارج نماید. جمع وسیع آنان برای فرار صف بسته‌اند درحالی که هیلی‌کوپتر توان انتقال فقط چند تن را دارد.

در ابتدا این تصویر زیر نام فرار کارمندان سفارت امریکا در سایگون در سراسر جهان مخابره شده و به زودی به نماد شکست عبرتناک و فرار ارتش امریکا از ویتنام بدل گشت. این صحنه تا کنون در کارتون‌ها و بحث‌های سیاسی برای یاددهانی شکست امریکا مورد استفاده دارد.

قابل یادآوریست که در جنگ امریکا در ویتنام از سال ۱۹۵۷ الی ۱۹۷۵، بیش از سه میلیون ویتنامی کشته شده و میلیونها تن دیگر مجروح و معیوب شدند. امریکا با ریختن هفت میلیون تن بمب (دو برابر مجموع بمبی که در جنگ جهانی دوم بکار رفت) بالای مردم ویتنام، کامبوچ و لائوس جنایات بی‌نظیر تاریخی را مرتکب شد که رئیس جمهور ویتنام در مراسم چهلمین سال ختم جنگ ویتنام آن را «جنایات وحشیانه امریکا» خواند.

cartoon us out of Iraq
کارتون بالا، به دنبال خروج امریکا از عراق تحت عنوان شکست آن کشور انتشار یافت.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 58 نفر