امریکا از عناصر ملی و مترقی متنفر است

سال ١٩٨٢: شماری از زنان و مردان ارجنتاینی زیر نام «مادران پلازا د مایو» بخاطر دادخواهی پسران و دختران شان که در جریان «جنگ کثیف» (که به حمایت امریکا بخاطر سرنگونی دولت ملی و ضد امریکایی آنکشور راه‌اندازی شده بود) در ارجنتاین اختطاف، شکنجه، کشته و لادرک شده اند گردهم آمده‌اند. بنا بر گزارش «سازمان عفو بین‌الملل» در جریان «جنگ کثیف» حدود ٣٠٠٠٠ نفر کشته و ناپدید شده‌اند. تمامی این افراد مترقی، روشنفکر، معلم و رهبران اتحادیه‌های کارگری بودند.


سال ١٩٩٥: جمعی از مادران داغدار افغانستان تحت نام «بستگان‌ شهدا و اسیران‌ آزادیخواه‌ افغانستان» به خاطر دادخواهی پسران مبارز و دیگراندیش خود که توسط «حزب اسلامی افغانستان» به کمک آی.اس.آی پاکستان در پشاور اختطاف و کشته شده‌اند، در برابر پارلمان و وزارت خارجه پاکستان دست به تظاهرات زدند. حزب اسلامی به کمک مستقیم آی.اس.آی، سالها پشاور را به مرکز شکنجه و قتل روشنفکران و آزادیخواهان افغان بدل نموده، دهها شخصیت ملی و مترقی را اختطاف، ترور و سربه‌نیست کرد. این جنایت تحت برنامه امریکا صورت می‌گرفت که سالها بعد شریل برنارد، همسر زلمی خلیلزاد و یکی از کارگزاران مهم «راند کارپوریشن»، طی اعترافی شرح می‌دهد:

«ما گذاشتیم که تمامی رهبران میانه‌رو کشته شوند. دلیلی که ما امروز در افغانستان رهبر میانه‌رو نداریم این است که ما به آنان [بنیادگرایان] اجازه دادیم که همه را بکشند. آنان چپ‌ها، میانه‌روها و عناصر بینابینی را در دهه هشتاد و بعد از آن کشتند و همه را نابود کردند.» («ایشیا تایمز»، ١٨ مارچ ٢٠١٠)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 157 نفر