مجسمه پاپ در فرانسه به زیر کشیده می‌شود

Court order removal of statue of pope john paul ii

محکمه‌ای در شهر «رن» در شمال غرب فرانسه حکم داد که مجسمه هشت متره «ژان پل دوم» پاپ اعظم، رهبر پیشین کلیسای کاتولیک، به خاطر داشتن صلیب و شکل آن «نماد چشمگیر تبلیغات مذهبی است» ازینرو در مغایرت با قانون اساسی سال ۱۹۰۵ فرانسه است که جدایی دین از دولت را به رسمیت می‌شناسد.

این مجسمه در سال ۲۰۰۶ در یک میدان شهر «پلوئرمل» برپا شده بود. تعدادی از شهروندان فرانسه و بخصوص سازمانی به نام «فدراسیون فکر آزاد» در مورد برپایی آن به محکمه شکایت بردند و آنرا در تناقض با قوانین سکیولاریستی فرانسه خواندند. بعد از گذشت چند سال، محکمه حکمش را اعلان نمود که این مجسمه باید در ظرف شش ماه از میدان شهر برداشته شده در محلی دور از انظار عموم نصب شود.

همین محکمه در سال ۲۰۱۰، شورای منطقه‌ای «موربیون» را به دلیل کمک ۴۵۰۰ یورو برای ساختن و نصب این مجسمه محکوم کرده بود.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 136 نفر