کمیدی انتخاب «دختر شایسته» عراق و افغانستان

«دختر شایسته» عراق و افغانستان

دولت عراق که بدتر از حکومت «وحشت ملی» افغانستان در باتلاق فساد و غارت و مزدوری دست و پا می‌زند، نمایش انتخاب «دختر شایسته سال عراق» را راه انداخت تا طوری وانمود سازد که اوضاع در عراق چندان هم از کنترول بیرون نیست و آن کشور در اثر تجاوز امریکا و ناتو به جایگاهی رسیده که بعد از قریب چهل سال باز موفق می‌شود «دختر شایسته»اش را انتخاب کند! این نمایش تراژیک در کشوری راه می‌افتد که طی یک دهه گذشته بیش از یک میلیون تن از مردم تیره‌روزش کشته شده اند و تنها در سال ۲۰۱۵ بیش از یازده هزار تن کشته شده اند و وحشی‌ترین و جهالت‌پیشه ترین نیروی قرن به نام «داعش» بخش اعظم آن کشور را در سیطره پرخون و وحشتش درآورده هر روز ماتم می‌آفریند. کشوری که عملا در اثر سیاست‌های استعماری غرب و نوکرانش در ورطه‌ی تجزیه و فروپاشی قرار گرفته است. اوج فاجعه در عراق زمانی این صحنه‌سازی های گول‌زننده را رسوا ساخت که «داعش» از «دختر شایسته عراق» خواست که خودش را فوری برای «جهاد النکاح» آماده سازد ورنه توسط آنان ربوده شده به جبر وادار به اینکار خواهد شد.

رژیم‌های درحال سقوط و منفور بین مردم، معمولا برای منحرف ساختن افکار عامه به اینچنین نمایشات مسخره دست می‌زنند. انتخاب «دختر شایسته عراق» مرا به یاد خاکباد رژیم پوشالی نجیب در آخرین سالهای دست ‌و پا زدنش انداخت که به سبک بادارش گورباچف اکت های «گلاستنوست»ی نموده می‌کوشید دولتش را متفاوت از گذشته و مدافع آزادی و انسانیت نشان دهد. آنزمان هم نمایش کمیک انتخاب «دختر شایسته سال» در کابل درحالی راه افتید که اکثر مناطق افغانستان در آتش جنگ و ماتم دومیلیون شهیدش می‌سوختند. و دردناک اینکه تعدادی از مزدبگیران رژیم که در «اتحادیه ژورنالیستان جمهوری افغانستان» گردهم آمده بودند با نشر آن در روی جلد شماره مسلسل ۳۲ و ۳۳ (ثور و جوزای ۱۳۶۹ - می و جون ۱۹۹۰) مجله مبتذل «سباوون»، که توسط ظاهر طنین، آصف معروف، رهنورد زریاب، عبدالله شادان، بارق شفیعی، محمود حبیبی و دیگر روشنفکران ضدمردمی نشر می‌شد، به تبلیغ آن پرداختند.

ویدا صمدزی، دختر افغان امریکانشین در مسابقات دختر زیبای سال ۲۰۰۳
ویدا صمدزی، دختر افغان امریکانشین در مسابقات دختر زیبای سال ۲۰۰۳

و یا به یاد بیاوریم حضور نمایشی ویدا صمدزی دختر افغان امریکانشین را در مسابقات دختر زیبای سال ۲۰۰۳ منعقده فلپین که از جانب سفارت افغانستان در امریکا همچون عروسکی فرستاده شده مورد استفاده تبلیغاتی قرار گرفت. در روزهایی که امریکا و ناتو پیاپی با بمباردمان های کور شان مردم بی‌پناه ما را قتل‌عام می‌کردند یکباره خانم صمدزی به مثابه سوژه مناسب برای فریب اذهان عامه جهان در ماشین‌های دروغپراکنی غرب علم شده به مثابه نمادی از آزادی زنان افغان بعد از لشکرکشی امریکا به کشور ما بزرگ‌نمایی شد. اما آنانی که اندک آگاهی دارند درک می‌کنند که اینگونه مسابقاتی که در آن شخصیت زن را در حد یک شی زینتی تنزل داده تمام «شایستگی» او را به ظاهرش خلاصه می‌کنند تا چه حد توهین‌آمیز و ضدانسانی است. آزادی زنان هم صرفا در نحوه لباس پوشیدن شان محدود نمی‌شود که نیمه‌برهنه ظاهر شدن خانم صمدزی سمبول آزادی خوانده شود. طالبان، اخوانی‌ها و دیگر جنایتکاران ضدزن عمدتا مغز و اندیشه زنان ما را در زنجیرهای جهالت و وحشت شان پیچانیده اند که آنرا فقط با مبارزه آگاهانه می‌توان درهم شکسته به آزادی واقعی رسید.

در کشورهای استبدادزده، اشغال‌شده و غرق سیاهی چون افغانستان و عراق، شایسته‌ترین دختر سال همانیست که همسان دختران باشهامت و مبارز کوبانی برای دفاع از حیثیت ملی، آزادی و رهایی سرزمین شان در برابر درنده‌ترین نیروی قرن مبارزه می‌کنند.

روی جلد مجله سباوون، نشریه مبتذل و فریبنده دولت پوشالی نجیب
روی جلد مجله «سباوون» که توسط جمعی از روشنفکران مزدبگیر دولت پوشالی نجیب نشر می‌شد و با انتخاب اکثرا مطالب مبتذل و گول‌زننده می‌کوشید دولت نجیب را لیبرال و متفاوت از دوران ببرک و حفیظ‌الله امین و دیگر چاکران روس وانمود سازد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 120 نفر