سنگسار یوتیوب توسط رژیم پلید ایران

Sotnning of Youtube by Iranian Regime

این تصویر در حاشیه‌ «نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال» ایران در سال ۱۳۹۰ برداشته شده که مقامات رژیم فاشیستی ایران را در حال تماشای غرفه‌ای نشان می‌دهد که در آن سایت‌های «یوتیوب»، «گوگل» و «فیسبوک» به شکل شیطان مورد سنگسار نمادین قرار گرفتند. این عمل، به بهترین وجهی ماهیت طالبانی دستگاه حاکم در ایران را بازتاب می‌دهد که در کنار سنگسار انسانها، تکنولوژی را نیز سنگسار می‌کند.

در رژیم پلید آخندی ایران که «دهانت را می‌بویند / مبادا گفته باشی دوستت می‌دارم»، سانسور بصورت سیستماتیک با سوءاستفاده از نام اسلام صورت می‌گیرد و هر صدای مخالف با گلوله و زندان خفه می‌گردد. اما افشاگری‌ها و مبارزات مردم عدالتخواه آن کشور که شبکه های مجازی را به میدان پیکار بدل کرده اند، آن رژیم نامبارک را سخت به واهمه انداخته است که به همین دلیل فیسبوک و یوتیوب و تویتر و... به کابوسی برای دستگاه حاکمه ایران بدل گشته آن‌ها را «عوامل نوین آسیب‌های اجتماعی» و «ضداسلامی» می‌خواند. درست مثل بنیادگرایان افغان که هرآنچه را به نفع خود ندانند بر آن مهر «ضد اسلامی‌» می‌زنند تا جواز چنگ و دندان نشان دادن در برابر آن را برای خود مهیا سازند.

جنگ رژیم علیه شبکه‌های اجتماعی با تلاش‌هایی برای راه اندازی «اینترنت حلال» و «یوتیوب اسلامی» همراه بود تا همان چیزهای زهرآگینی را به خورد مردم دهد که برای پیشبرد سیاست های محیلانه و فاشیستی‌اش نیازمند آنست. اما خوشبختانه نرم‌افزارهای گوناگون موجود برای گریز از سانسور، «پرده الکترونیکی» حاکمان جاهل آن کشور را دریده پروژه‌هایش را با ناکامی مواجه ساخته است.

اینهمه ضدیت با شبکه‌های اجتماعی از سوی رژیم خونخوار آخندی در حالی صورت می‌گیرد که حتی شخص خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور در اکثر شبکه‌های اجتماعی چون یوتیوب، تویتر و فیسبوک حساب کاربری دارد و بصورت وسیع برای رسانیدن پیامش به مردم از آنها سود می‌برد. برای رژیم حیله‌گر مذهبی استفاده تبلیغاتی از این شبکه‌ها «حلال» است اما وقتی مردم بخواهند برای افشاگری و ابراز تنفر شان از شیادی‌های رژیم از آن سود برند فوری مهر «حرام» بر آن زده می‌شود.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 100 نفر