شهنواز تنی، خاینی که هنوز می‌جفد


شهنواز تنی، خاینی که هنوز می‌جفد

صفحه فیسبوکی موسوم به «حامیان جنرال شهنواز تنی» پستی را از زبان این انسان خونریز به نشر رسانیده است:

«د هیواد په روانو کړکیچنو حالاتو کی د افغانستان جمهور ریس اشرف غنی ته پکار دی چی نه یوازی د جهادی رهبرانو، بلکه د ټولو سیاسی ګوندی مشرانو سره صلاح ،مشوریې او یو شاندې عادلانه ، قانونی او جمهوری چلند وکړی.»

ترجمه:

«در وضعیت درهم و برهم کنونی کشور، اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان نباید فقط با رهبران جهادی، بلکه تمام بزرگان احزاب سیاسی صلاح و مشوره کرده برخورد عادلانه، قانونی و دموکراتیک داشته باشد.»

شهنواز تنی، خاینی که هنوز می‌جفد
تنی و عبدالقادر اکا (رییس وقت قوای هوایی افغانستان) پس از کودتای نافرجام در آغوش گلبدین حین کنفرانس مطبوعاتی

شهنواز تنی از میهنفروشان مشهور نیازی به معرفی ندارد: واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی‌جی‌بی، در کتابش «کی‌جی‌بی در افغانستان» بار بار از وی منحیث جاسوس کی‌جی‌بی نام برده است و بنابر اعتراف خودش در مصاحبه‌های تلویزیونی، در کشتار مردم در قیام ۲۴ حوت هرات دست داشته است و سپس با کودتای نافرجامش در همدستی با گلبدین جلاد، با بعضی تجهیزات اردوی افغانستان به آی.اس.آی پناه برده در سمت و سو‌دهی گروه وحشی طالبان از او استفاده صورت گرفت. اما این مهره استخبارات منفور پاکستان هنوز هم از هر غاری قوله‌ سر می‌دهد. با رسیدن راکتیار به کابل، او از نخستین کسانی بود که به دست‌بوسی او شتافت. خاینی با این گذشته ننگین و خونبار، به خود حق می‌دهد از «عدالت و قانون» و «دموکراسی» سخن گوید. خوشبختانه هموطنان ما با نظرات شان در پای این پست، او را آنچنان تف‌باران کرده اند که اگر ذره‌ای وجدان برایش مانده باشد باید دیگر خودش را از انظار پنهان کرده از سیاست و جاسوسی و خیانت دست بشوید.

شهنواز تنی، خاینی که هنوز می‌جفد
دو جاسوس خونریز آی‌اس‌آی

در پای پست بالا بیش از ۴۵۰۰ پیام ثبت شده اند که به مشکل می‌توان فردی را یافت که به دفاع از او برخاسته باشد. من نمونه‌هایی از پیام‌های هموطنان ما را جمعاوری کرده در ذیل نقل می‌کنم که رساننده عمق تنفر ملت از خاینان و اراذل است:

Humayoon Arzoeiy بودنه گریزی را گردن میزنن اما تو خم چشم هنوز هم ابراز نظر می‌کنی

Ismael Shaban مرگ بر تو دزد اسلحه تمام تهجزات وطن را بالای بادار هایت فروختی تودیگر چه حیثیت که برای ع غ مشوره میتی لعنت خداوند ج بالای تو بی ایمان وطن فروش وحرامی ولد زنا مرگ برتولعین ومرتد برو گوی دیگر ناموس فروش هاوخائینین را بخور.

جاوید تنها اگر شرم داشته باشد عکس را پس کن نی توشرم از کجا غترت کو زیر سایه ششتی وطن فروش

Zarif Karimi وقتی من در پاکستان بودم و در فارم غازی اباد جلال آباد وظیفه داشتم، جناب تنی با دو هلیکوپتر بعد کودتای ناکام به تورخم و از آنجا به مشایعت حکمتیار و آی اس ای به نوشهره پشاور که مرکز نظامی پاکستان بود انتقال شد. بعد ها پاکستان از وی در تنظیم طالبان استفاده کرد. وی و افراد وی در پشاور در جمع‌آوری افراد و تنظیم گروه طالبان رول اصلی داشتند روزی افراد تنی در خانه ما که نوتیه در پشاور بود و بیش از 12 داکتر در آن زندگی میکردیم آمدند و از ما توقع همکاری بحیث داکتر در تداوی زخمیان در جبهات قندهار و هلمند کردند. آنها میگفتند جبهه جدیدی به ضد مجاهدین ساخته میشود و برای هر داکتر 300 دالر معاش پیشنهاد کردند. این خلقی آتشی بعد تسلیم شدن به ای اس ای مسول تنظیم گروپ طالبان بود که آنرا ما به چشم خود دیده‌ایم. نمیدانم این آدم بی‌شرم که بر ضد رفیق حزبی و هم قوم و هم سمت خود داکتر نجیب کودتا کرد ولی بی‌غیرت ناکام شد و دو هلیکوپتر کشور ما راهم به پاکستان تسلیم داد. حالا به کدام غیرت باز هم جرات حرف زدن دارد؟؟

Amin Hayati ای نامرد وطن فروش به ای لعنتی باور نکنید ناموس خود را در نزد پاکستان مانده باز کودام بازی نو ره به را انداخته

Abdul Farid Nazar با همین بی غیرت مشوره نکنند چون با داکتر نجیب چه کرد آزموده را آزمودن خطاست

Jilane Norzii این خاین جیره خوار نوازشریف و بیشرف است لعنت خدا بر تو باد لعنت لعنت لعنت

Mirwais Durrani اشرف غنی باید اول همدا شهنواز وطن فروش اعدام کی

Waheed Safa طیاره an32 را پس از موزیم نظامی پاکستان به وطن بیار عزت اردوی افغانستان را بخاک زدی هیچ شرم نمانده در ای وطن.

Abi Barek انسان پست و بی وجدان است

Yousuf Amirzada وطن فروش استی کی سر تو اعتبار است.

Jamshid Bayat چاکن خودش درچاه است ارکس دراین کشور خیانت میکنه کده خداوند لعنت کند

Rahmatullah Azizi این خاین هنوز حامی دارد

جاوید تنها تنی چتو در اوضایی تو گپ میزنی توخودت یک کس هستی اوضا را بر هم زدی شرم کن خوده بکش اگر نی ترا چی به شر م حیا تو که نداری اصل غدار وطن فروش توهستی

Ahmad Khalid هنوزهم این انسان کثیف فروخته شده این مزدوروغلام وجاسوس چتلستان ازسر مردم شریف افغانستان دست بردارنیستی لعنت خدابرتوبادکه به مادروطنت خیانت کردی و رفتی زیرپای کشورکثیف چتلستان افتادی و عزت و حیثیت مردم وکشورمارا پامال کردی

Usman Noory شروع بدبختی را در افغانستان تو بی وجدان تهداب اش را گذاشتی

Khaled Haqiqat خاین ملی بی ناموس از باند حکمتیار است

Amin Amiri در نظام عسکری سلاح حیثیت ناموس را دارد. این کثیف ناموس خود را به پاکستان داده است.

Mokhtar Akbari ببینی پست ترین بی وجدان ترین آدم روی زمین است سگ شغال

Hamidullah Nekzada تو خاین ملی هستی بی وجدان

Jawed Ahmmad تو نمک حرام در امان ظرف که نان بخوری در همان شاش میکونی.

Saifudin Ayyoubi خاین ملی

مراد وردگ همرای تو بی شرا فت خدا یا ری کرد فقط وفقط دة دقیقه که رنوی میدان هوای بگرام زیر هدف قرار نمگرد حالا وقت از بین رفته بودی مگر جای افسوس این بود که خط رنوی میدان هوای بگرام زیر هدف قرار گرفت تو نجات یافتی

احمد جاوید کدام بیناموس ازین سگ حمایت می‌کند؟

Aminullah Amin آزموده را ازمودن خطا است ته یو خاین او وطن پروش ی

A-Karim Wahab بیشرمترین مردم همین حامیان این و اًن هستند

Toryelli Sadri بچه پنجاب هم حزب جوركرد

میرزا محمد بدخش وطن فروش نوکر سی ای ای

Asadullah Ahmadzai خاین ، جاسوس نمک حرام

سیداقا هاشمی این بیچاره ورزنده ملت را بادار آن اش پیش می اندازد درحالیکه میداند مرگ را ترجیح دهد آما بادار آن را میخواهد باز یک بار دیگر او را رسوا تر سازد.

Fatah Amiri تو یک خائن هستی تو بودی که طیاره این وطن را بردی به پاکستان تو اگر غیرت می داشتی خود را دار بزن بی وجدان

Waheed Kohistani هم طیاره فروش بود وهم نمک حرامی کرد درحق داکتر نجیب

Farhad Atifi تو خو چپ باش خائن ملی

Shahwali Kohistani این طیاره فروش است اگر این بار به قدرت برسد باقى مانده طیاره هارابه پا كستان انتقال میكند

Usman Qiyam تف ده دهن تو سگ

Mohammad Ali Zahib شرم هم خوب چیز است تویگانه وزیردفاع كودتاچی ناكام استی بیغیرت شرمت باد باز میخواهی دوباره دیكتاتوری كنی ومردم مارابكشی

حقیقت تلخ بودنه شکست خورده سګ میدان باخته

Khesrow Tarafdar خجالت بکش

Pordil ChailaBaghi باز از میخ گلبدین خان مى پرى

Nas Hamidi پست ترین آدم ها روی زمین همین خر است

Faheem Baburi باز میخواهی که یک طیاره دیگررابه هم به چرکستان تسلیم کنی احمق

Arfan Mashall خجالت بکش ـ بکدام روی درصحفه اجتمایی فیسبوک ظاهر شدی ـ ؟ به سطح جهان خاین ترین وناکام ترین وزیر دفاع که با سلاح وچندین طیاره نظامی وطن به قدم های دشمن وطن خود سر نهادی ـ ودر بغل دشمن دیرنه حزب پر افتخار خلق افغانستان بخاطر قدرت زانو زدی ـ مردم ما هیچ وقت فراموش نمی کند ـ تو خاین چرا واضع اقرار نمی کنی که ـ نما ینده وجاسوس نظامی چتلستان هستی و در پهلوی راکتیار دشمن دیرینه وطن قرار داری ـ تنی تو ناکام هستی به هدف خودباز به عقب به چتلستان پناه میبری .

Ghareeb Mal وطن فروش

سیاخان غوثی زاده مرگ بر تو خرس انگلیس

Abdul Ghafoori من ان پست بیناموس ووطن فروش را در حیات آباد پشاور همرای مفعول وجاوس چتلستان گل بی دین زمانیکه از کابل فرار کرده در مهماتخانه این پست دیده ام این برایم ثابت شد که برای گل بی دین کودتا کرده است نه برای مردم مظلوم افغانستان ...

DrAta Noori تو با کدام وجدان برایت اجازه نظر دادن را میدهى، اول باید در مورد خیانت خود حسابى بدهى و بعدا نظر دهى کنى، چون تو خاین ملى هستى

Zabiullah Popal تو خو هیچ شرم نداری مرگ است به تو بیوجدان تو خاین هم مردم مظلوم کابل را بمباردمان کردی یاد مردم نرفته که ساعت ۳بجه روز در فراره اب در قسمت فروشگا بمب انداختی.

Nek Niaz کثیف ترین شخص در قوای مسلح افغانستان ھمین شخص و حامیان وی

Shirin Aqa تو‌خر یکبار هم که شده خجالت بکش عامل تمام بدبختی های افغانستان تو هستی نمک را خودی و در نمک دان ... کردی خداوندج در قهر غضب خود تو را گرفتار کند

Abdullah Mohammadi یک شخصیکه به وطن ملت مردم خود خیانت کند شرم است که دوباره میآید بامردم روبرو میشود کسیکه برای پاکستان خدمت کرده.

Najibullah Hakim بد كردی بی ناموس، كسی تو وطنفروش را در جمع انسان حساب نمیكند تو دعوا مشر بودن داری، تو كسی است كه در نمك دان مرداری ات را میكنی، تو خر كهنه حتی به ناموس و اولاد ات وفا دار نیستی.

Lemar Ahmadi خاین وطن فروش مزدور اجنبی شرم است برایت چطور طرف مردم افغانستان میبینی چشم نیست کلخ است حیوان صفت

Abdulkarim Burhani لعنت در زیر بروتت شهنواز ، شهنشاه شیطان .

Abdul Manan Hamdard وطن فروش طیاره فروش , خاین بوطن, کسیکه رفت سر به گلبدین پاین کرد

Ahmad Jawad تو حیوانی استی که کودتا کدی به هیج کس و وطن وفا نداری خر استی خاین وطن فروش

Hamid Mangal Duoran اګر ما بجایت می بودم هیچګاه در سیاست افغانستان مداخله نمی کردم. بسیار جای تاسف است که تو هنوز از مردم تقوع داری که حمایتت کند، تو هیچ شرم و غیرت را نداری، تو به این مملکت چیزی نکردی، تو یک خاین ملی استی، تو یک جاسوس استی، تو نوکر ای ایس ای استی، تو به کدم چشم و غیرت در افغانستان زنداګی میکنی؟؟؟ این خانه و خاک تو نیست، برو خاین پاکستان برو...انجا خانه یت است. بسیار یک ادمی کثیف استی.

Ahmadjawed Qomandan Askandari خاین وطن فروش مزدور اجنبی شرم است براید چطور طرف مردم کابل میبینی چشم نیست کلخ است حیوان صفت

Mohd Sadozai لعنت خداوند بر تو چه كمى داشتى كه مردم را به این مصیبت گرفتار كردى. بالا تر از وزارت دفاع كدام مقام دیگر بود كه تو بر ان علاقه داشتى و بدامن دوشمنى كه سالها علیه ان مبارزه كردى وضد انها شعار میدادى و مى جنگیدى به انان نا جوان مردانه تسلیم شدى.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 121 نفر