جزای سفیر یک رژیم جنگ‌افروز در کوریا

به تاریخ ۵ مارچ ۲۰۱۵ مارک لیپرت، سفیر امریکا در کوریای جنوبی در سیول از سوی یک فعال مخالف مانور نظامی مشترک ایالات متحده و کوریای جنوبی مورد حمله قرار گرفته خونین و مالین گردید. فرد مهاجم که کیم کی جونگ نام دارد درحالی با چاقو بر صورت و دست سفیر کوبید که شعارهایی در دفاع از وحدت دو کوریا سر داده مخالفتش را به حضور نظامی امریکا ابراز می‌نمود.

اگر مقامات امریکایی در افغانستان در پناه وسایط ضدگلوله و انبوهی از بادی‌گارد گشت و گذار نمی‌کردند شاید بارها شاهد اینچنین مناظر در کشور خود نیز می‌بودیم.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 113 نفر