از دختران سلحشور و میهن‌دوست بیاموزیم

Dersim Shingal Kawa, Beritan Sozdar, Ruken Monzour
ار چپ به راست: دیرسم، بیرتن و روکین

دیرسم، بیرتن و روکین سه خواهر جوان کورد اند که با برداشتن اسلحه به صفوف «واحد مدافع خلق» (YPG) در روژاوا (کوردستان سوریه) پیوسته اند تا در برابر وحشیان داعشی از سرزمین شان دفاع نمایند. دو برادر آنان نیز در مقاومت علیه «داعش» سهیم اند. این زنان قهرمان فعلا در شهر سنجار واقع کردستان عراق، منطقه‌ای هم‌مرز با سوریه در حال نبرد اند. سال قبل «داعش» با اشغال سنجار، صدها کورد ایزدی را قتل‌عام و زنان شانرا منحیث غنیمت جنگی تصاحب نموده مورد جنایت قرار داد.


ایوانا هوفمان، دختر ۱۹ ساله آلمانی افریقایی‌الاصل داوطلبانه به صفوف «واحد مدافع خلق» در کوبانی پیوست و به تاریخ ۷ مارچ ۲۰۱۵ در جنگ با داعش در شهر تل تمر کشته شد.

دختران مبارز کورد با بسیج مردمی و خودگذری موفق شدند «داعش» را از مناطق شان مجبور به عقب‌نشینی کنند. مقاومت حماسی زنان کورد باعث شده که صدها انسان شرافتمند داوطلبانه از سراسر جهان در کنار آنان قرار گرفته دست به مبارزه مسلحانه علیه سیاه‌ترین نیروی قرن بزنند.

ملتی که زنانش اینچنین در کنار مردان با گام های متین برای رهایی وطن و مردم شان می‌رزمند، هرگز در برابر هیچ نیروی مرتجع و وحشی شکست نخواهد خورد.

Dersim Shingal Kawa, Beritan Sozdar, Ruken Monzour

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 138 نفر