‍وقتی محصلان امریکا پرچم ضدجنگ را برافراشتند

‍وقتی محصلان امریکا پرچم ضدجنگ را برافراشتند

به تاریخ ٤ می ١٩٧٠ گارد ملی امریکا به روی محصلان پوهنتون «کنت» اوهایو آتش گشود که در ظرف ١۳ ثانیه ١۴ محصل کشته و زخمی شدند. آنان بخاطر تقبیح تجاوز امریکا بر ویتنام تظاهرات وسیع راه‌اندازی و در آن یک جلد قانون اساسی امریکا را تحت عنوان «قتل قانون اساسی» آتش زدند چون تعهداتی را که نکسون و کانگرس بخاطر ختم جنگ نموده بودند نه تنها عملی نکردند بلکه همزمان بر کامبوج نیز تجاوز نظامی صورت گرفت.

تظاهرات روز به روز گسترش می‌یافت تا اینکه شاروال کنت به نام لروی وضعیت اضطراری اعلام کرد و از والی خواست تا به وی کمک کند. جیمز رودز والی اوهایو بخاطر سرکوب اعتراضات ١٠٠٠ نفر گارد ملی مسلح با تفنگ کشنده ام-١ به آنجا فرستاد و خود نیز طی یک سخنرانی اعلام داشت که تجمع منع است و تمامی رهبران اتحادیه‌های محصلان که از این امر سرپیچی کنند باید اشد مجازات شوند.

‍وقتی محصلان امریکا پرچم ضدجنگ را برافراشتند

پس از ختم سخنرانی قهر و غضب محصلان چند برابر گردید و به تاریخ ۴ می ١٩٧٠ تظاهرات وسیعی را سازماندهی نمودند که در آن بیش از ٣٠٠٠ تن شرکت فعال داشتند. پولیس و گارد ملی ابتدا با گاز اشک‌آور و گلوله رابری و به تعقیب آن با تفنگ‌های دست داشته شان به روی تظاهرکنندگان آتش کشودند که منجر به کشته و زخمی شدن ١۴ محصل گردید.

این تظاهرات به نماد مبارزه مبدل گردید و پس از آن بود که در تمامی پوهنتون‌ها و سراسر امریکا مردم آگاه و ضد جنگ دست به تظاهرات زدند که در نتیجه این فشار داخلی و مقاومت قهرمانانه خلق ویتنام، ارتش امریکا را به شکست عبرتناک و فرار افتضاح‌آمیز روبرو ساخت.

‍وقتی محصلان امریکا پرچم ضدجنگ را برافراشتند

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 162 نفر