لاف‌زدن‌های ع و غ ابعاد جهانی گرفت!

تا حال تنها در سطح ملی لاف‌های مقامات فاسد افغان را می‌شنیدیم، حال با آمدن ع و غ تصور می‌شود که این گزافه‌گویی‌ها ابعاد جهانی به‌خود گرفته‌است.

ارگ‌نشینان به جای همدردی با عربستانی که تا دندان توسط امریکا مسلح شده، بروند ۳۱ هموطن ما را از چنگ گروگان‌گیران جانی نجات دهند که خانواده‌های‌ شان بیش از یک ماه می‌شود عذاب می‌کشند و برای برگشت عزیزان بینوای شان روزشماری دارند.

ثانیا هرگونه حمایت از مداخله وحشیانه عربستان بر یمن که تا حال بر کشته‌شدن ده‌ها کودک و مردم بی‌گناه منجر شده‌است در واقع هم‌صدایی با جنایت و اشغالگری است. اشرف غنی باید بداند که منحیث یک رییس‌جمهور پوشالی می‌تواند با تقلید از صاحبان امریکایی‌اش از این مداخله بی‌شرمانه حمایت کند، اما مردم افغانستان با او نیستند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 134 نفر