سناتور امریکایی از بهای سرسام‌آور ادویه در آن‌ کشور می‌نالد

سناتور امریکایی از بهای سرسام‌آور ادویه در آن‌ کشور می‌نالد

سناتور امریکایی برنی سندرز که از کاندیدان انتخابات آتی ریاست‌جمهوری امریکا نیز می‌باشد، در صفحه فیسبوکش از حقیقت وحشتناک سیستم تجارتی صحی در امریکا سخن می‌گوید. او با گذاشتن لیست مقایسوی قیمت‌ بعضی داروهای معمول در امریکا و چند کشور دیگر نشان می‌دهد که در آن کشور چگونه تداوی بعلت بلند بودن سرسام‌آور قیمت ادویه برای فقرا ناممکن گردانیده شده است. بطور نمونه ادویه نکسم که در کانادا در بدل سی دالر به فروش می‌رسد، در امریکا ۳۰۵ دالر قیمت دارد.

او نوشته است: «در ثروتمندترین کشور تاریخ جهان، امریکاییان نباید با این هراس زندگی کنند که ممکن در اثر نداشتن قدرت خرید ادویه مورد نیاز شان ورشکست شوند و یا بمیرند. ۳۵ میلیون امریکایی نباید مجبور باشند بدون ادویه‌ای بسر کنند که استطاعت خرید آنرا ندارند.»

سناتور امریکایی برنی سندرز که از کاندیدان انتخابات آتی ریاست‌جمهوری امریکا نیز می‌باشد، در صفحه فیسبوکش از حقیقت وحشتناک سیستم تجارتی صحی در امریکا سخن می‌گوید.
سناتور امریکایی برنی سندرز که از کاندیدان انتخابات آتی ریاست‌جمهوری امریکا نیز می‌باشد، در صفحه فیسبوکش از حقیقت وحشتناک سیستم تجارتی صحی در امریکا سخن می‌گوید.

٥٠ میلیون تن در امریکا بدون بیمه صحی زندگی می‌کنند و بخاطر فقر گسترده به داکتر مراجعه نمی‌توانند و یا توان خرید ادویه تجویز شده را ندارند. مایکل مور، مستندساز عدالتخواه امریکا، در فلم مستند «سیکو» (Sicko) میزان وحشتناک بیعدالتی و نیرنگ در سیستم بیمه صحی امریکا را به تصویر کشیده آنرا با امکانات رایگان و منظم صحی در کیوبا به مقایسه گرفته است. دیدن این فلم به خودی خود کافیست که عمق استبداد و غارت در امریکا را درک کرده بر شعارهای دروغین حاکمان آنکشور خط بطلان کشید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 37 نفر