تصویری که وجدان‌های بیدار را تکان می‌دهد

تصویری که وجدان‌ّهای بیدار را تکان می‌دهد

تصویر ایلان، کودک سه ساله که جسد بی‌جانش در سواحل ترکیه به دست آمد، به تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۱۵ سرخط اکثر رسانه‌ّها شد و اوج بربریت جاری در جهان را به نمایش گذاشت.

ایلان از کوردهای سوریه بود که همراه با خانواده‌اش از جنگ و تباهی فرار کرد و در تلاش برای یافتن جای امنی طعمه امواج دریا گشت. ریحان، مادر این کودک و گالپ، برادر پنج‌ساله‌اش نیز در جمله هشت تنی هستند که در آبهای ترکیه غرق شده جان دادند.

عبدالله، پدر ایلان به رسانه‌ها گفت که حال تنها آرزویش اینست که با اجساد زن و کودکانش به زادگاهش در کوبانی برگشته در کنار عزیزانش زنده دفن شود.

دهها هزار کورد سوری که از جنگ و وحشت داعش به کشورهای مجاور فرار کرده اند در وضعیت اسفباری بسر می‌برند، دولت فاشیست ترکیه با آنان برخورد بدی دارد و دولتهای عرب منطقه نیز درهای شانرا را به روی آنان بسته اند. ملل متحد هم نمی‌خواهد آنان را منحیث پناهنده ثبت کند. این قربانیان بربریت مجبور اند با قبول خطر با قایق‌هایی راهی کشورهای دیگر شوند که در نتیجه هر روز شاهد فاجعه غرق شدن پناهندگان هستیم.

کشورهای غربی که با حمایت از طرف های جنگ در سوریه آن کشور را به دوزخی برای مردمش مبدل کرده اند، عامل این بحران بی‌سابقه انسانی اند اما حال در برابر مردم سیهروز آن کشور که از جنگ فرار کرده اند سیاست های ضدانسانی را در پیش گرفته اند. دولت متجاوز امریکا که با جنگ و کشتار جهان را به مکان خطرناکی برای مردمش مبدل ساخته اند، روزی بهای اینهمه خیانتش به بشریت را خواهد پرداخت.


مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 63 نفر