سیلی غفار: پرداختن قیمت صلح با طالبان، گزافتر از صلح با راکتیار!


سیلی غفار: پرداختن قیمت صلح با طالبان، گزافتر از صلح با راکتیار!

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در تلویزیون «آشنا صدای امریکا» (۲۷ اسد ۱۳۹۷ - ۱۸ اگست ۲۰۱۸): صلح با یک باند ضدملی، جنایتکار، ضد‌زن، قرون وسطایی، خونخوار و آدم‌کش طالبان از نظر من به فکاهی می‌ماند. تاریخ جهان و چهل سال اخیر افغانستان نشان می‌دهد که آشتی و باج‌دادن به آدم‌کشان و جنایتکاران جز تباهی هیچ ارمغانی دیگری برای مردم در پی نداشته است، قسمیکه صلح با راکتیار و آزاد کردن آدم‌کشان او هر روز افغانستان را به سوی تباهی بیشتر برده و خونریزی بیشتر شده است.

امروز متاسفانه در حالی نامقامات حکومتی و تحلیلگران جیره‌خوار قسمی صحبت می‌کند که صلح با طالبان نزدیک شده است و اشرف غنی دهن شان را با آیسکریم شیرین می‌کنند که مردم غزنی در خون نشسته و جوی‌های خون جاریست.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 131 نفر