سیلی غفار: چه انتخابات «پارلمانی» یا «ریاست جمهوری»، در وضعیت مردم تغییری نمی‌آید!


سیلی غفار: چه انتخابات «پارلمانی» یا «ریاست جمهوری» در وضعیت مردم تغییری نمی‌آید!

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان در تلویزیون «آریانا نیوز»، برنامه «انتخابات ۹۷»، (۴ میزان ۱۳۹۷ - ۲۶ سپتمبر ۲۰۱۸): راکتیار هر روز در رسانه‌ها حاضر می‌شود و چرندیات می‌گوید بخاطریکه بین مردم منفور شده است و می‌خواهد خود را مهم جلوه بدهد. راکتیار لاشه گندیده و دورافتاده‌ایست که می‌خواهند او را دوباره زند کنند و به همین خاطر هر چی در او جان می‌دهند از او هیچ چیز جور نمی‌شود. شدن و نشدن انتخابات پارلمانی در وضعیت زندگی مردم تغییر وارد نمی‌کند، طوریکه در دور اول افرادیکه وارد پارلمان شدند نماینده‌گان واقعی مردم نبودند بنا پارلمان امروز هم از گذشته خوبتر نخواهد بود.

تمام کسانیکه امروز زیر نام احزاب آمده اند این‌ها جنایتکاران معلوم‌الحال کشور و قاتلین فرزندان این کشور هستند، این‌ها بارها وطن را فروخته اند و امروز هم همان وطنفروشان هستند. قسمیکه در ۲۰۱۴ مردم انگشتان خود را از دست دادند و هیچ تغییری در زندگی مردم نیامد حال که دسته دسته مردم قتل‌عام می‌شوند مطمین هستم که هیچ تغییری در وضعیت مردم افغانستان نمی‌آید.

تا زمانیکه همچو یک حکومت پوشالی و همچو ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران در راس قدرت باشند مردم افغانستان روز خوشی و خوشبختی را نخواهند دید. ملتی که از سرگذشت تاریخی خود نیاموزد مجبور به تکرار همیشگی آن است.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 130 نفر