سیلی غفار: طالبان مثل جنایتکاران تنظیمی از پروژه‌های امریکاست!


سیلی غفار: طالبان مثل جنایتکاران تنظیمی یکی از پروژه‌های امریکاست!

مصاحبه سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «پس از خبر» تلویزیون آریانا نیوز (۲۱ جولای ۲۰۱۸): در پشت این سراب صلح با طالبان، برنامه‌های شوم استعماری نهفته است. طالبان مثل جنایتکاران تنظیمی یکی از پروژه‌های امریکاست. همانگونه که صلح با گلبدین هیچگونه تغییر مثبتی را در افغانستان به بار نیاورد، صلح با طالبان نیز نمی‌آورد.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 132 نفر