آهنگ: کشور بی‌در و دروازه؛ خواننده:‌ شکیب مصدق؛ البوم: ما دو تا.

در ۱۵ ثور ۱۳۹۳، گروه رضاکار صحی «حزب همبستگی افغانستان» با مقدار ادویه به کمک قربانیان رانش زمین در قریه آب باریک ولسوالی ارگوی بدخشان شتافت. نماینده حزب همبستگی مصاحبه‌هایی با بازماندگان این فاجعه انجام داد که تمام شان خشم و تنفر شان را در برابر بی‌حسی مقامات ابراز می‌دارند. گفته‌های یکی از هموطنان ماتم‌دار را به‌حیث مشت نمونه خروار انتشار می‌دهیم.

ملالی جویا، زن مبارز افغان که در اولین لویه جرگه قانون اساسی علیه جنایت‌کاران جنگی سه دهه صدا بلند نموده جو ترس وحشت مقابل آدمکشان را شکست.


قسیم اخگر

ضمن ابراز تسلیت به خانواده و بازماندگان آقای قسیم اخگر و آزاداندیشان افغانستان، ویدیو و متن سخنرانی اندیشه‌برانگیز و آگاهی‌بخش آقای اخگر را که در جشنواره‌ اعلام موجودیت «حزب همبستگی افغانستان» به تاریخ ۲۹ حمل ۱۳۸۳ ایراد نموده بودند، به نشر می‌رسانیم:

اینك به مرحله‌اى رسیده‌ایم كه از طرف صحبت‌هایی در مورد دموكراسى، آزادى، پلورالیزم و ارزش‌هاى مدنى شنیده مى‌شود. امروز از دموكراسى‌ای صحبت مى‌شود كه در واقعیت خود دموكراسی اعطایی، دموكراسی هوایی و دموكراسی‌ایست كه از روی ارفاق و قسماً دلسوزی، به‌خاطر ایجابات استراتیژیك اربابان حاكم بر جهان، به ما داده شده است. صریحاً باید بگوییم كه این دموكراسی‌ای نیست كه ما خواهانش بودیم. دموكراسی میراث شهدای ماست، ارثیه‌ی خون هزار شهید است كه علیه استبداد، ستم، تروریزم و استعمار رزمیده‌اند. دموكراسی هدیه‌ی واصف قندهاری است كه در پای توپ گفت: ترك جان و ترك مال و ترك سر / در ره مشروطه اول منزل است. دموكراسی ارمغان خون پاك عبدالرحمان لودین معروف به كبریت است كه بدون محاكمه توسط نادرشاه در پای درختی در قصر دلكشاه اعدام شد. دموكراسی میراث محمودی فقید و میراث زولانه‌های غبار است. و اعلام تولد «حزب همبستگی افغانستان»، از فرزندان آن بزرگواران، كه امروز شاهد آن هستیم می‌تواند برای ما مایه امید باشد برای اینكه اینان كسانی نیستند كه یكشبه پس از غرش بی-۵۲ دمكرات شده باشند. این‌ها از قماش فلان بنیادگرای قاتل مزدور اجنبی نیستند كه یكباره همه شعارهای قبلی خود را گذاشته و دمكرات شده باشند، بی‌آنكه بفهمند دموكراسی یعنی چه.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 51 نفر