تلویزیون یک

تلویزیون میوند و خورشید

تلویزیون میترا

تلویزیون خورشید

۲۷ حمل ۱۳۹۴: اعضا و هواداران «حزب همبستگی افغانستان» در دفاع از خون قربانیان بدخشان و مزار و رهایی ۳۱ هموطن مظلوم گروگان‌شده‌ی ما به دست طالبان درنده، تجمع اعتراضی را در پارک شهرنو کابل برگزار نمودند. در نخست قرار بود که این تجمع به‌شکل راهپیمایی از سینمای پامیر تا سپاهی گمنام به راه انداخته شود، ولی بنابر طرزالعمل جدید تصویب‌شده دولت، نهادهای ترتیب‌دهنده اعتصابات و تظاهرات حق راهپیمایی را ندارند و فقط در چند پارک محدود شهر که از جانب دولت تعیین گردیده، تجمع کرده می‌توانند. ظاهرا این تصمیم جهت حفظ امنیت معترضان از حملات تروریستی اتخاذ شده‌است، ولی بر همگان روشن است که در این اواخر شاهد چندین تظاهرات وسیع بودیم و حکومت ع و غ که روز به روز تعفنش بیشتر می‌شود و از ترس این که مبادا «بهار افغانستان» رونما گردد، دست به این عمل ضد آزادی بیان زده‌است.

به تاریخ ۳ حمل ۱۳۹۴، «حزب همبستگی افغانستان» برای دادخواهی خون شهید فرخنده راهپیمایی‌ای را در شهر کابل به راه انداخت. این راهپیمایی با فراخوان خانم بلقیس روشن، نماینده پیشین مردم در مجلس سنا و حزب همبستگی برگزار گردیده بود. صدها تن از اعضا و هواداران حزب همبستگی و خانم روشن و دیگر شهریان کابل با اشتراک شان خواهان مجازات عاملان اصلی این فاجعه گردیدند. راهپیمایان با شعار مرکزی «قتل وحشتبار فرخنده، ننگ دیگری بر جبین حکومت ترشیده ع و غ!» به جاده‌ها ریخته بودند و شعارهایی چون «قاتلان پلید فرخنده بدون حمایت سرجنایتکاران دست به چنین وحشتی زده نمی‌توانند!»، «فرخنده، در آتش جهل خاینان ملی سوخت!»، «نگذاریم مثل عاملان درجه‌یک فاجعه پغمان، قاتلان اصلی فرخنده از عدالت فرار داده شوند!»، «هموطن، اگر خاموش بنشینی فردا نوبت پرپرشدن خواهر و مادر توست!» «تا جنایتکاران خاین خلع قدرت نشوند، هر روز فرخنده دیگری قربانی خواهد گشت!» و عکس‌های جریان پرپرشدن فرخنده را با خود حمل می‌نمودند. افزون بر آن، معترضان شعارهای «ما خواهان محاکمه قاتلان فرخنده هستیم!» و «فرخنده، شرمنده‌ایم که نجاتت داده نتوانستیم!» را نیز سر دادند.

سه‌رکاو گورانی: «تقديم به دوستهام در افغانستان. کوبانی و کوردها از شما تشکر ميکنن.»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 77 نفر