در حمایت از ورزشکاران افتخارآفرین ما

در حمایت از ورزشکاران افتخارآفرین ما

در کشوری که اکثریت قاطع جوانانش زیر چرخه‌های نظام مافیا‌زده و هیرویین‌سالار خرد و خمیر می‌شوند، ورزش می‌تواند این نیرو را بیدار ساخته به سیل بنیان‌کن نظام‌های پوشالی و فاسد و ضدملی بدل سازد. در صحنه‌های ورزشی جهان، نمونه‌های بارزی از ورزشکاران شجاع و شریفی را شاهد بوده‌ایم که لحظه‌های پیروزی شانرا در خدمت عدالت و انسانیت قرار داده علیه استبداد سخن گفته اند. تامی اسمت و جان کارلوس دو نمونه از اینگونه انسان‌های باوجدان اند.

جوانان ورزشکار ما با تلاش‌های فردی شان درحالی پیاپی به پیروزی‌های جهانی دست می‌یابند که نهادهای دولتی مسئول ورزش شدیدا با ویروس فساد و جنگسالاری آغشته بوده توسط عناصر معلوم‌الحال اداره می‌شوند. این جوانان ما در کشوری که هرسویش جنگ و وحشت و ناامیدی اوجگیر است، برای مردم تیره‌روز ما لحظات خوشی و امید به بار می‌آورند و به این دلیل شایسته تقدیر و حمایت اند. اینان ثابت کردند که اگر برای نسل جوان ما اندک فرصت و زمینه‌ای مهیا گردد، قادرند در هر زمینه‌ای برای کشور و مردم شان افتخار و پیروزی کمایی کنند.

جمعی از شوونیست‌های خاین این همبستگی و همدلی را تحمل نتوانسته تلاش می‌ورزند تا ورزش را نیز با طاعون کشنده قومگرایی و سمت‌گرایی ملوث سازند. این وظیفه‌ تک تک هموطنان آگاه و شرافتمند و بخصوص نیروهای ملی و مردمی است که چنین مهلتی به آنان ندهند و از این روزنه‌ها برای یکپارچگی ملت در برابر خاینان ملی استفاده نمایند.

«حزب همبستگی افغانستان» پس از درخشش جوانان ما در کرکت و فوتبال، پوستر‌هایی را در شهر کابل در حمایت از ورزشکاران نصب نمود تا پیام همبستگی و یکپارچگی را بین نسل جوان ترویج نماید.

ما از تمامی هموطنانی که با شوق و علاقه فراوان با اعضای حزب در نصب و حفظ پوسترها همکاری نمودند اظهار سپاس می‌نماییم.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 256 نفر