اعلامیه جمعی از هوادارن حزب همبستگی افغانستان در فراه

دفاع از حزب همبستگی افغانستان، راه را برای محاکمه جنایتکاران کوتاهتر میسازد!

هموطن درد دیده!

protest of SPA on black days

یازدهم ثور راهپیمایی بی سابقه‌ای از سوی حزب همبستگی افغانستان بخاطر تقبیح هشتم و هفتم ثور بعنوان روز های سیاه، خونین و نفرت آفرین تاریخ کشور ما در کابل به راه انداخته شد. این حرکت که خواست اساسی آن به محاکمه کشانیدن جنایت پیشگان سه دهه اخیر افغانستان بود و برای اولین بار تصاویرعاملین این روز های نحس را در میان شور وهیجان مردم به آتش کشیدند، به استقبال گرم و صمیمانه ملت افغانستان مواجه شد.

این پیشمرگان حزب همبستگی افغانستان بودند که با تهور، نقاب از چهره جنایتکاران و دزدان جهاد مردم افغانستان برداشتند و آنانی را افشا کردند که در جاسوسی و خوشخدمتی به روسها، پاکستانی ها، ایرانی ها وغیره عادت دیرینه داشته و حالا درپناه اشغالگران امریکایی و متحدانش خون مردم ما را می مکند و با تصرف تمامی پست ها و امکانات دولتی صاحب صدها جریب زمین، ده ها اپارتمان تجملی ومیلیاردها دالر پول در بانک های جهانی شده اند.

جنایتکارانی که ماسک شان دریده شده، چون منطقی برای دفاع از خود ندارند، نیش و دندان خونخوارگی ولی فرسوده ومتعفن شان را به حزب همبستگی نشان دادند؛ این بار و طبق معمول با سلاح کهنه، زنگ زده و بی اعتبار خود در برابر این حزب پر افتخار قرار گرفتند. سلاح مذهب؛ سلاح اتهام بی اساس و پوچی که گویا این حزب به جهاد و اسلام و قانون اساسی و بیرق افغانستان ومقدسات مردم بی حرمتی کرده، بناء جواز فعالیت این حزب به تعلیق دراید و رهبرانش مورد محاکمه قرار گیرند.

جنایتکاران، وطنفروشان، بنیاد گرایان، تروریست ها و مفتشین عقاید به سیستم قرون وسطایی!

مردم می پرسند که اسلام را شما در سطح جهان بدنام کردید یا حزب همبستگی؟ این شما نبودید که از اسلام ٧٢ گروه ساختید؛ آیا همین امروز این طالبان و گلبدین تروریست که از لحاظ فکری باهم برادر و هم‌کیش هستید، حریص به قتل شما و شما حریص به قتل آنان نیستید؟ مردم اسلام کدامیک تانرا بپذیرد؟ درین بین واجب القتل شما هستید یا آنان و یاهم «کافران» اشغالگر؛ صدهامیلیون دالر حرام را شما زیر نام دین و مذهب جمع کردید یا حزب همبستگی؟ این شما نبودید وقتی رِژیم وطنفروش خلق و پرچم به ضرب شمشیر مردم سقوط کرد، زیر نام اسلام چون گرگان درنده به جان هم افتادید و تنها در شهر کابل خون ٧٠٠٠٠ انسان بیگناه را ریختید؛ این شما نبودید که با وطنفروشان خلقی و پرچمی که زمانی آنان را «ملحد» می نامیدید، طرح اتحاد و دوستی ریختید و از ترس قهر بیرحم مردم خون مردم بیگناه را که بر گردن شماست یک بر دیگر بخشیدید؛ این شما نیستید که وقتی یک کشور اشغالگر بقول شما بی‌دین، به بازوی توانای مردم از وطن رانده شد، ٤٤ کشور «ملحد» دیگر را بر ناموس وطن حاکم ساختید و زیر سایه درخت بیغیرتی تان لمیده اید که برای تان امنیت بگیرد، قانون بسازد، پول بدهد و زمینه خوشگذرانی مهیا سازد؟ در کدامیک ازین بی‌ننگی ها و لیلام کردن مقدسات مردم و جنایات و جاسوسی و وطنفروشی، حزب همبستگی افغانستان دست دارد؟

بدون تردید روشن است که چه کسانی باید محاکمه گردند: آنانیکه مردم افغانستان را سلاخی کردند؛ از نام اسلام و جهاد مردم برای بلندمنزل ساختن و تجاوز به مال و ناموس مردم استفاده کردند؛ اسارت آفریدند؛ ٥ ملیون هموطن ما را بیوطن کردند و بیش از ٤ ملیون را شهید، معیوب و معتاد ساختند و اینک رسما به دهل امریکا و کشورهای همسایه می‌رقصند؛ خون بیگناهان را در چهارسمت جاری ساختنه اند و گاهی هم در بدل دالر آنرا معاوضه می کنند. آنانی که امروز به کرسی های قدرت لمیده اند و از فقر کمرشکن و غارت ایثارگری توده های محروم به ملیونرهای بین المللی مبدل شده اند و از جهت دیگر ناشر فرهنگ تباهکن مافیایی، اختلاس، رشوه ستانی، قوم بازی و فساد اند؛ به سادگی آب خوردن سند فروش مادر وطن را دو دسته تقدیم بیگانگان کرده اند و یا حزب سلحشورهمبستگی که در برابر تمام نابرابری ها و بی عدالتی ها ایستادند، در برابر کشتار مردم بیدفاع توسط اشغالگران و سگان زنجیری شان دست به اعتراضات گسترده زدند و افشاگر دشمنان سوگند خورده خاک و مردم می باشد؟

ما هوادارن حزب همبستگی افغانستان در فراه شما را طلایه دار واقعی حرکت های دموکراتیک وآزادیخواهانه در سراسر افغانستان دانسته و حمایت بیدریغ خود را در هر شرایط از شما اعلام میداریم . نباید مرعوب دسایس و محاکمات قرون وسطایی و حرکت های لومپنانه‌ی عده‌ای اراذل و اوباش شوید. ما و تمام ملت در کنار شما ایستاده ایم و روزی رسیدنیست که زیر بیرق پرافتخار حزب همبستگی افغانستان، وطن خود را از لوث تجاوز گرانی خارجی و چاکران داخلی‌اش تجات بخشیم.

راه و رسم آزادیخواهانه حزب همبستگی افغانستان پرشورتر باد!
بگذار جانیان از حرکت شجاعانه شما به خود بلرزند، ٩٩ در صد مردم با شما اند!

هواداران حزب همبستگی افغانستان

فراه - ١٩ ثور ١٣٩١

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 179 نفر