تجمع اعتراضی برای دادخواهی خون فرخنده در برلین

تجمع اعتراضی برای دادخواهی خون فرخنده در برلین

شام پنجشنبه (۲ اپریل ۲۰۱۵) برلین میزبان فریادهای دادخواهی برای فرخنده بود!

«مرکز فرهنگی افغان‌ها در برلین» برگزارکننده تجمع دادخواهی برای فرخنده بود. در نامناسبترین شرایط اقلیمی، ده‌ها تن از ساکنان برلین برای دادخواهی از خون فرخنده جمع شدند و ضمن اعلام نفرت و انزجار از فاجعه انسانی فرخنده همنوایی شان را با حلقات عدالت‌طلب داخل افغاستان در تحقق و پیگیری عدالت و مجازات عاملان این جنایت ابراز داشتند. تجمع با اجرای تیاتر خیابانی بازنمایش قتل فرخنده و اجرای چند ترانه اعتراضی توسط شکیب مصدق، رنگ و بوی هنر اعتراضی گرفت. اشتراک‌کنندگان در تجمع روز پنجشنبه برلین، همزمان با یادبود از فرخنده برای آزادی ۳۱ یک هموطن هزاره نیز شعار دادند.

تجمع اعتراضی برای دادخواهی خون فرخنده در برلین
تجمع اعتراضی برای دادخواهی خون فرخنده در برلین
تجمع اعتراضی برای دادخواهی خون فرخنده در برلین
تجمع اعتراضی برای دادخواهی خون فرخنده در برلین
تجمع اعتراضی برای دادخواهی خون فرخنده در برلین
تجمع اعتراضی برای دادخواهی خون فرخنده در برلین

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 212 نفر