تقدیم گل‌های سرخ به یاد فرخنده شهید

تقدیم گل‌های سرخ به یاد فرخنده شهید

امروز (۲۰ حمل ۱۳۹۴ - ۹ اپریل ۲۰۱۵) حوالی ساعت ۵ عصر جمعی از اعضا و هواداران «حزب همبستگی افغانستان» از محل شهادت فرخنده شهید تا جایی که جسد خونین‌اش به آتش کشیده شد، شاخه‌های گل‌ سرخ را بر دیوار جوار دریای کابل گذاشتند تا یاد و خاطره‌ فرخنده گرامی داشته شده بر محاکمه عاملان اصلی دریده‌شدن او تاکید صورت گیرد. ده‌ها تن از شرکت‌کنندگان در کنار نهال فرخنده تجمع کرده اعلام نمودند که تا محاکمه علنی و مجازات تک تک مسببین این فاجعه ملی از اعتراض و دادخواهی دست نخواهند کشید.

تقدیم گل‌های سرخ به یاد فرخنده شهید
تقدیم گل‌های سرخ به یاد فرخنده شهید
تقدیم گل‌های سرخ به یاد فرخنده شهید
تقدیم گل‌های سرخ به یاد فرخنده شهید
تقدیم گل‌های سرخ به یاد فرخنده شهید

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 125 نفر