ولی فتح علی خان آهنگ «نامردان» را در برنامه مشترک با «حزب همبستگی» اجرا کرد

ولی فتح علی خان آهنگ «نامردان» را در برنامه مشترک با «حزب همبستگی» اجرا کرد

وقتی یک هنرمند جوان با درک شرایط وحشت و ترور و جنایت و اشغال در کشورش با یک حزب سیاسی عدالتخواه یکجا می‌شود و با سرود و حنجره‌اش دردهای ملتش را فریاد کرده پا به سوی مبارزه علیه نابرابری و ستم می‌گذارد این دیگر نیروی تازه به انسان می‌بخشد. به ویژه در کشوری که بسیاری از هنرمندان و آوازخوانانش هدفی جز رسیدن به نان و نوا ندارند.

ولی فتح علی خان هنرمند جوان و آگاه افغانستان با اجرای اثر تازه‌اش به نام «نامردان» در یک کنسرت ترتیب داده شده توسط «حزب همبستگی افغانستان» ظاهر شد که من نیز افتخار شرکت درین برنامه را داشتم. این هنرمند متعهد اعلام کرد که با سلاح موسیقی به جنگ نابرابری‌ها و خشونت علیه زنان افغان می‌رود و از این بعد نجواگر فریاد عدالت‌خواهی و آزادی در کشور غرق تاریکی و دهشت خواهد بود.

ولی فتح علی خان که از نادر هنرمندان مسلکی و آموزش‌دیده نسل جوان در زمینه موسیقی کلاسیک افغانستان است به تاریخ ٢٩ دلو ١٣٩٤ (١٨ فبروری ٢٠١٦) در یک کنسرت به جمعی از هواداران و اعضای «حزب همبستگی افغانستان» در کابل آهنگ جدید خود به نام «نامردان» را رونمایی کرد. در این آهنگ ویدیویی که در یادبود از شهید فرخنده ساخته شده، به شکل نمادین صحنه‌های وحشیانه پرپر شدن این دختر معصوم به تصویر کشیده شده و با زنان دربند در افغانستان همدردی و از مبارزه آنان برای برابری حمایت صورت گرفته است.

او در جریان معرفی ویدیوی آهنگ «نامرد‌ها» گفت:

«ما نخواستیم مثل سایر کسانی باشیم که از نام فرخنده سوء استفاده کردند و کنسرت‌ها و پروژه‌ها را به خود اختصاص دادند... من می‌فهمم که با یک یا دو آهنگ تصویری، ما نمی‌توانیم تغییرات زیادی را در بخش منع خشونت علیه زنان داشته باشیم، اما امیدوار هستیم که آواز ما تا جایی که توانایی ماست به گوش کسانی که علیه زن خشونت میکنند برسد. من منحیث یک جوان این مملکت، این راه را آغاز کردم تا از حقوق خواهران و مادران ما از طریق هنر دفاع کنم.»


ویدیوی آهنگ «نامردها»

آقای ولی در این کنسرت که تحت نام «داد از نامردها» برگزار شده بود چندین آهنگ میهنی سرود که با حنجره‌ی گیرا توجه حاضران را به خود جلب کرد. او وعده سپرد که به زودی با اجرای کنسرت به مناسبت روز جهانی زن همچنان در برابر خشونت علیه زنان صدا بلند کرده و از این طریق به مبارزه و دادخواهی ادامه خواهد داد.

کمیته فرهنگی «حزب همبستگی افغانستان» به پاس خدمات آقای ولی و گروه موسیقی او در زمینه فعالیت‌های اجتماعی تقدیرنامه هایی را به آنان اهدا کرد و فعالیت این گروه موسیقی را در شرایط کنونی افغانستان ارزشنمد و گامی به پیش خواند.

سیلی غفار سخنگوی «حزب همبستگی افغانستان» در نطق کوتاهی به نقش هنرمندان در جامعه پرداخت و هنر را بُرنده‌ترین سلاح در برابر ظلم و استبداد خواند. او از نقش هنرمندانی چون ویکتور خارا و داریوش اقبالی که با سلاح هنر به جنگ نابرابری‌ها رفتند یاد کرد و از هنرمندان افغان خواست تا با سرمشق‌قرار دادن آنان در کنار مردم شان بایستاند، درد و رنج مردم شان را با موسیقی درآمیخته دشمنان ملت را هدف‌گیری نمایند. خانم غفار از ولی فتح علی خان سپاسگزاری کرد که آگاهانه و با درک شرایط اختناقی و نابرابر در کشورش در مبارزه علیه بی‌عدالتی و خشونت علیه زنان در کنار حزب همبستگی ایستاده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 331 نفر