تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در کابل، علیه طرح ایجاد پایگاه های دایمی امریکا

تظاهرات "حزب همبستگی افغانستان" به تاریخ ١٥ حوت علیه طرح ایجاد پایگاه های دایمی امریکا و قتل عام بیرحمانه هموطنان ما بوسیله نیروهای اشغالگر، بازتاب متفاوت در مطبوعات داخلی و خارجی داشت. اکثر رسانه های داخلی که منحیث ماشین تبلیغاتی اشغالگران فعالیت دارند، با آنکه خبرنگاران شان در صحنه حضور داشتند، اما از انعکاس آن ابا ورزیدند. خبرگزاری های مهم جهان منجمله "ای پی"، "رویترز" و "ای ایف پی" نیز گزارش ناقصی از آن دادند و به موضوع اصلی تظاهرات که همانا ضدیت با طرح پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان بود اصلا اشاره‌ای نکردند.

در زیر بازتاب آنرا در چند رسانه تصویری می بینید.

بی بی سی فارسی

پریس  تی وی

یورو نیوز

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 84 نفر