تظاهرات اعتراضی حزب همبستگی در تقبیح دهمین سیاهروز اشغال افغانستان

به تاریخ ٦ اکتوبر ٢٠١١ (١٤ میزان ١٣٩٠)، حزب همبستگی افغانستان تظاهرات وسیعی‌ای را علیه دهمین سیاهروز اشغال کشور ما بوسیله امریکا و متحدانش در شهر کابل سازمان داد. درین تظاهرات صدها تن از اعضا و هواداران حزب شرکت داشتند و انعکاس وسیعی در مطبوعات جهان داشت.

گوشه هایی از تظاهرات:

Download in better quality

 

گزارش یورونیوز:

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 125 نفر