سیلی غفار: در بازی صلح میان امریکا و دولت پوشالی فقط مردم قربانی میشود و بس!


سیلی غفار: در بازی صلح میان امریکا و دولت پوشالی فقط مردم قربانی میشود و بس!

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در تلویزیون «افغان» برنامه «تحلیل روز» (۲۴ جدی ۱۳۹۷ - ۱۴ جنوری ۲۰۱۹): هر روز صدها هموطن ما توسط حملات انتحاری و انفجاری این گروه خونخوار و ضد‌انسانی جان‌های خود را از دست می‌دهند ولی این رهبران خاین فقط به مردم وعده‌های کاذب می‌دهند و مردم را در تاریکی نگاه می‌دارد و وقت کمایی می‌کنند و مردم ما می‌داند که هر گفتگویی که در چهل سال اخیر بوده هیچ نتیجه مثبتی در پی نداشته است.

زیرنام پروسه زیبای صلح که هر روز گاهی در قطر، گاهی در عربستان و زیر نام صلح بین‌الافغانی غوغا پر پا می‌کنند و گاهی طالبان می‌گویند که ما فقط با باداران خود دیدن می‌کنیم و بس و این نشان می‌دهد که تمویل‌کننده شان همین امریکا و کشورهای غربی اند. عجالتا امریکا از افغانستان بیرون رفتنی نیست چون تروریزم بهترین حربه دست داشته شان برای جهانگشایی بوده است و اکثر کشورها را زیر سلطه خود قرار داده است.

در بازی بین امریکا و دولت پوشالی فقط مردم افغانستان قربانی است هر روز میبینیم که مردم عام افغانستان، مردم بی‌گناه و بی‌دفاع ما از زن و مرد گرفته تا به اردو و پولیس که مردم عام کشور هستند و بخاطر یک لقمه نان به صف دولت رفته است جان‌های خود را از دست میدهند.

فقط مردم کشورها است که می‌تواند این‌ها را با لگد، با خیزش‌های خود و با قیام‌های خود از خاک خود بیرون کنند.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 63 نفر