سیلی غفار: تنها طالبان مشکل اصلی مردم افغانستان نیستند!


مصاحبه سیلی غفار در تلویزیون آریانا نیوز، برنامه «صلح»، ۹ فبروری ۲۰۱۹: «...امروز تنها طالبان مشکل اصلی مردم افغانستان نیستند، بلکه تمام این گروه‌های تنظیمی که سال‌ها جنایت و خیانت کرده اند، امروز هم عامل فساد، خیانت، چپاولگری و معامله‌گریست. بخاطر همین دالر‌پرستی و چوکی‌پرستی خود افغانستان را به این حال رسانیده است. امروز این‌ها افغانستان را به چهل کشور فروخته اند. صلح بدون استقلال و آزادی امکان ندارد...»

روشنفکران خودفروخته‌ای مثل سپنتا که از بوسیدن دست مجددی و زیر پا افتادن گلبدین راکتیار که قاتل صدها روشنفکر است ننگ و عار نکرد که حال رفته‌اند و خود را به پای طالبان انداخته اند. زنان گدی‌گک و بلی‌گوی نیز متاسفانه به خاطر تزئین به آنجا فرستاده شده تا به پای طالبان بی‌افتند.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 132 نفر