سیلی غفار: بازی موش و پشک!


.

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در تلویزیون «آریانا نیوز» برنامه «انتخابات ۹۷» (۲۸ حوت ۱۳۹۷ – ۱۹ مارچ ۲۰۱۹).

گوینده: چنین موضع‌گیری {محب} چی پیامدی را میتواند به دنبال داشته باشد؟

خانم غفار: باید بگویم که: این تمام حرف‌ها پوچ و بی‌معنی است بخاطریکه یک دولت پوشالی و دست‌نشانده که مهمترین مهره‌اش محب باشد بدون اوکی امریکا امکان ندارد در این قسم پست مهم دولتی کار کند.

... یک ضرب‌المثل مهم و مشهور مردم ما و شما است که می گوید: «زن و شوهر جنگ کند و احمق‌ها باور کنند» این تمام بازی‌های استعماری امریکا است بازی موش و پشک بین افغانستان و امریکا بارها اتفاق افتیده است به مجردیکه اینان کارهای خلاف بادار میکنند باز می‌آیند و یک گوش‌مالی میدهند مثل جان‌کیری هر روز می‌آمد و اینان را گوش‌مالی میداد.

این بسیار معمول بوده است و جز سیاست‌های استعمارگرانه امریکا است که افراد مورد اعتماد و یا مهره‌های پخته و نوکرهای پخته خود را بخاطر که ملی جلوه دهد و بسیار مستقل جلوه بدهد این نوع بازی‌ها را انجام میدهند و مردم این هوشیاری را دارند قسمیکه به اظهارات ضد امریکایی کرزی مردم هیچ بازی نخورد که خواست از او شخصیت ملی بسازد.»

خانم غفار: آیا {محب} کدام گپ ریشه‌ای را زده است؟

آیا گفته است که: امریکا، این طالبان نوکرهای شماست، سرسپرده‌های شماست و بچه‌های شماست که از طریق پاکستان آنها را سرما حاکم ساختید!

آیا از باج‌دهی امریکا به این گروپ وحشی و تروریست‌پرور گفته است که هر روز انفجار و انتحار انجام میدهند و اینها کسانی است که میگوید که جنازه عساکر باید خوانده نشود. آیا از این قبیل حرف‌ها زده است که امریکا وارخطا شده است.

کاخ سفید به کاخ سیاه کابل میگوید که عملی کن و اینان همان نوکرانی است که افغانستان را به صد دالر میفروشند. از محب گرفته تا عبدلله وغنی و دیگرانش که در این حکومت است بنا اینان بخاطریکه در موقعیت خود بماند و پول‌های بیشتری در جیب داشته باشند و صاحب کرسی‌های بیشتری پارلمان شود حاضر هستند به بادار خود سرخم کند و هر چه بکنند.

خانم غفار در مورد سخنان عبدالله گفت:

عبدالله بسیار واویلا را به راه انداخته است که این خلاف منافع ملی است. تو چه وقت ملی شدی! تو از چه وقت طرفدار منافع ملی شدی که گپ میزنی؟!

زمانیکه جان‌کیری دستت را بلند کرد نشرمیدی آیا او خلاف منافع ملی نبود.

زمانیکه پایگاه‌های نظامی امریکا را رسمی ساختی و افغانستان را تخته‌ی خیز برای امریکا ساختی که از این جا کل جهان را تهدید کند او خلاف منافع ملی نبود؟!

زمانیکه قصاب کابل را آوردی و سر مردم ما شاندی این خلاف منافع ملی نبود بدون عدالت!

زمانیکه این طالبان، وحشیان قرن صفر را دوباره میخواهی سر مردم بقبولانی و بیاوری بدون اینکه عدالت تامین شود این خلاف منافع ملی نیست؟!

در ۱۸ سال افغانستان را مخصوصا از ۲۰۱۴ که تو سرقدرت هستی افغانستان را در صدر کشورهای که در فساد، در ناامنی، خشونت علیه زنان، در بدبختی و در هر چیز دیگر در صدر قرار دادید این خلاف منافع ملی نیست که حال از منافع ملی گپ میزنی و عبدالله در ۱۴ سال به غیر از نمایش لباس دیگر چه انجام داده است...

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 147 نفر