مرگ تدریجی جوانان معتاد، وجدان های بیدار را به مبارزه می‌طلبد

مرد معتاد

چند روز قبل از کنار دریای کابل رد می‌شدم که یک جوان معتاد را درحالیکه از هوش رفته بود بین زباله ها دیدم. به او نزدیک شده نامش را پرسیدم، اما او قادر به حرف زدن نبود. دیدن این صحنه شدیدا بر روانم تاثیر گذاشت و این ایده در ذهنم تقویت شد که امریکا و غرب با مافیایی ساختن افغانستان، کشور ما را بدتر از دوران سیاه طالبان به بیراهه و بدبختی کشانیده اند، اما به لطف چینل های تبلیغاتی و تغییرات ظاهری پایتخت و شهرهای کشور، تعدادی قادر به درک این حقیقت تلخ نیستند و هنوز هم حضور امریکا را حیاتی می‌دانند.

عکسهایی از این جوان نگونبخت گرفتم که آنرا برای انتشار در سایت تان میفرستم تا شاید وجدان های بیداری را بتواند تکان دهد که در مقابل عوامل این سیهروزی جوانان ما در هر سطح ممکن دست به مبارزه زنند.

مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد با کمپاین های ان. جی. اویی با فند های کلان و یا از طریق وزارت ناکاره مبارزه با مواد مخدر کوچکترین موثریتی نداشته برعکس بر این بیماری مهلک اجتماعی پرده می‌اندازد. ریشه کن کردن این بلا نیازمند فعالیت ریشه‌ایست که عوامل اصلی آن را هدف قرار دهد.

کمپاین ضد مواد مخدر فرهاد دریا
کمپاین های فیشنی ضدمواد مخدر جز آوردن دالر به جیب گردانندگانش هیچ موثریتی نداشته در خدمت دولت مافیایی و حامیان جهانیش می‌باشد تا دستان ملوث شانرا در پس این پدیده شوم پنهان نگهدارند.

تبدیل افغانستان به پایتخت مواد مخدر جهان توسط امریکا و غرب باعث شده که روزتاروز جمع وسیعتری از جوانان ما با مرض اعتیاد مبتلا گردند. بر اساس آمار رسمی حدود یک میلیون معتاد در کشور وجود دارند اما دیدن جمع وسیع معتادان در هر کوچه و پسکوچه و زیرپل ها در پایتخت میرساند که رقم واقعی بالاتر از آنست.

در تاریخ خوانده بودم که در قرن ١٩ انگلیسها چین را به مرکز تجارت سودآور تریاک مبدل کرده و اکثریت مردم آنکشور را به آن آغشته ساخته بودند که بالاخره به دو درگیری مشهور به «جنگ تریاک» انجامید چون یک تعداد چینی های وطندوست با آتش کشیدن کشتی های مملو از تریاک خواستند جلو ورود آنرا به کشور شان بگیرند. چینی که توسط این ماده مرگ‌آور ضعیف و ناتوان شده بود، بعد از یک قرن مبارزه موفق شد از شر آن رهایی یافته دوباره به مثابه یک قدرت جهانی عرض اندام نماید.

مردم افغانستان نیز اگر نتوانند خود را از جال مرگ‌آور مواد مخدر برهانند، سرنوشت تیره تر و خونین تری در انتظار شان خواهد بود.مردم معتاد
مرد معتاد

افغانستان:‌ بهشت مافیای مواد مخدر، جهنم جوانان معتاد
امریکا و غرب کشتزار های مواد مخدر را با خون افغانها آبیاری می‌کنند

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 207 نفر