حزب اسلامی دستپخت امریکا از «جهاد» علیه بادار سخن می‌گوید!

سندی که گلبدین امریکا را دوست خوانده

به تاریخ ٢٦ ثور ١٣٩٢ (١٦ می ٢٠١٣) حمله انتحاری‌ای در منطقه شاه شهید کابل دهها هموطن بی‌گناه ما را که اکثر شان کودکان بودند کشت. لعل محمد که از بدامنی های لوگر به کابل پناه آورده بود و می‌خواست خانواده‌اش در فضای نسبتا امن بسر برده اطفالش به مکتب بروند، دو جگرگوشه ده و سه ساله‌اش را درین حادثه از دست داد و به ماتم نشست.

مسئولیت این حمله جنایتکارانه را حزب اسلامی به عهده گرفت و آنرا گوشه‌ای از «جهاد ضدامریکایی» اش نام گذاشت. این حزب فاشیستی درحالی ادعای ضدامریکایی بودن می‌کند که بدنه اصلی رهبری آن در زیر سایه امریکا و غرب در کابل پست های مهم دولت پوشالی کرزی را از ارگ گرفته تا چندین ولایت کشور در دست دارند. هادی ارغندیوال، فاروق وردک، کریم خرم، حلیم فدایی، جمعه خان همدرد، وحیدالله سباوون و دیگر گلبدینی های مشهور همه روزه با امریکایی ها کله می‌جنبانند و دالر دریافت می‌کنند اما گلبدین جلاد از بستر نرم آی.اس.آی شعار «جهاد» علیه امریکا داده زیر این نام مردم عام ما را تباه می‌سازد.

اکثریت مردم افغانستان دیگر به تجربه دریافته اند که حزب گلبدین از جیره‌خواران اصلی امریکا در جریان جنگ ضدروسی بود و شخص گلبدین از طریق جنرال ضیاالحق دیکتاتور نظامی پاکستان به سی.آی.ای. معرفی گردید و مقامات بلندپایه سی.آی.ای. در سفرهایشان به پاکستان دیدار های خصوصی با وی داشتند. هفتاد فیصد کمکهای امریکا و غرب به جیب این حزب پلید می‌ریخت و از دُردانه ترین احزاب مورد اعتماد استخبارات امریکا به شمار می‌رفت چون با سیاست های ارتجاعی و ضدملی‌اش به بهترین وجه ممکن راه را برای برنامه های آینده امریکا در افغانستان و منطقه هموار می‌نمود. امریکا از طریق حزب سفاک اسلامی جمع وسیع از شخصیت های ملی و دموکرات افغانستان را ترور و سربه نیست کرد، عمدتا از طریق همین حزب پاسدار جهالت افکار منحط بنیادگرایی و خشونت و توحش را نسل اندرنسل بین کودکان و جوانان ما شایع ساخته افغانستان را به مرکز تروریزم و مافیای مواد مخدر بدل کرد.

گلبدین با مقامات بلند پایه سی آی ای
از راست به چپ: میلتن بیردن (مسئول سی.آی.ای در اسلام آباد)، ریچارد کر (معاون سی.آی.ای.)، روبرت اوکلی (سفیر امریکا در اسلام آباد)، جنرال حمید گل (رئیس آی.اس.آی.)، ویلیام ویبستر (رئیس سی.آی.ای.)، ربانی، گلبدین.
تصویر بالا که یک ملاقات مخفی گلبدین و ربانی را در ١٩٨٨ با مقامات بلند پایه سی.آی.ای. و آی.اس.آی. نشان می‌دهد از کتابی تحت عنوان «دشمن اصلی» نوشته میلتن بیردن گرفته شده. میلتن طی سالهای ١٩٨٦ الی ١٩٨٩ مسئول مهمترین مرکز سی.آی.ای. در آسیا بود که در اسلام آباد موقعیت داشت. او رسانیدن کمکهای امریکا به بنیادگرایان افغان را تنظیم می‌نمود.

این حزب منفور چندین دهه است که با دالر و کلدار امریکا و پاکستان برای مردم مظلوم افغانستان جز ماتم و بربادی و فاجعه ارمغانی نداشته است و امروز درحالی حرف از «جهاد» علیه امریکا می‌زند که در پس پرده با امریکا و دولت مزدورش زد و بند داشته و حتی گفته می‌شود که شخص گلبدین چندین بار مخفیانه در ارگ با کرزی دیدار داشته، کرزی لنگوته سیاه با مارک امریکایی بر سر او نهاده است.

داستان جیره خواری باند گلبدین از امریکا دیگر حقیقتی است که هر فرد آگاه به مسایل افغانستان به خوبی از آن اطلاع دارد و اسناد کافی درین مورد وجود دارد.

من به یک مکتوب رسمی حزب اسلامی به امضای شخص گلبدین دست یافتم که در سال ١٣٦٣ به قومندان فاروق منصور در لوگر فرستاده شده است و در کتابی حاوی اسناد مزدوری احزاب بنیادگرا انتشار یافته است. درین مکتوب از ارسال انواع سلاح و مهمات و منجمله «بم های مسموم کننده کیمیاوی» از طرف «دوستان بین‌المللی به حزب اسلامی» نام برده شده و از این قومندان خواسته شده تا چند تن را به پشاور بفرستد که «به کمک متخصصین کشور های دوست امریکا و چین» چگونگی استفاده آنرا فرا گیرند.

با دیدن یکچنین اسناد، ناآگاه ترین افراد هم به «جهاد» امروزی گلبدین شیاد در برابر «کشور دوست امریکا» به دیده شک نگریسته به آن خواهند خندید. جهادی که همه روزه مردم تیره روز و کودکان ما را قربانی می‌سازد.

سندی رشته های حزب اسلامی با امریکا

متن این سند را عینا نقل می‌کنم:


١٣٦٣/١/٢٠
به فاروق منصور قوماندان حزب اسلامی افغانستان در ولایت لوگر!

شما مطلع هستید که در این روز ها تعدادی زیاد سلاح های مدرن از قبیل انواع مختلف توپ ها، ماشیندار های ثقیل، راکت های متنوع از قبیل ضد اهداف هوائی و زمینی، مین های ضد پرسونل موسسات و بم های مسموم کننده کیمیاوی از طرف دوستان بین‌المللی به حزب اسلامی افغانستان ارسال گردیده است.

بخاطر اینکه در جریان عملیات مجاهدین ما به وجه احسن و مطلوب بتوانند از آن استفاده کنند وسیلتاء هدایت داده میشود تا هر چه زودتر از هر کمیته و یا در صورت لزوم از هر گروپ چریکی به تعداد (٣) الی (٥) نفر را غرض فراگیری تعلیمات مسلکی که در اینجا به کمک متخصصین کشور های دوست امریکا و چین تدریس میگردد به پشاور روانه دارید.

حکمتیار
(امیر حزب اسلامی افغانستان)گلبدین با سفیر امریکا
١٩٨٨: گلبدین و مولوی خالص با ریچارد کر، سفیر امریکا در پاکستان.
گلبدین در جریان جنگ سرد، از نازدانه ترین نوکران سی.آی.ای. به شمار می‌رفت و بیش از ششصد میلیون دالر از کمک های این سازمان به آن تعلق می‌گرفت که میان گروههای بنیادگرای افغانستان در رده نخست قرار داشت و بعد به ترتیب جمعیت اسلامی و اتحاد اسلامی دومین و سومین چتلی‌خواران سی.آی.ای. به شمار می‌رفتند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 111 نفر