برای یادبود از فرخنده، مناری در شهر کابل ساخته می‌شود

منبع: رادیو آزادی، ۳۰ میزان ۱۳۹۴

هفت ماه از رویدادی می گذرد که منجر به قتل فرخنده شد، با آنکه پس ازاعتراضات گسترده فعالان مدنی و حقوق بشردرنقاط مختلف کشور و منتشر شدن نتایج تحقیقات وبررسی ها از سوی هیئت حقیقت یاب این قضیه، فرخنده نماد مظلومیت زنان افغان شناخته شد.

اما تا کنون ازحکم نهایی محکمه درمورد دوسیه قتل این دخترجوان افغان، ومجازات عاملین قتل وی خبری در دست نیست.

در محلی که جسد نیم جان فرخنده با نهایت بی رحمی به آتش کشیده شد، کارساخت وسازی یک مناری به یاد بود از وی از سوی حزب همبستگی افغانستان آغاز شده است.

شماری از باشنده گان شهر کابل درحالیکه، اعماراین منار را برای به یاد داشتن خاطره تلخ قتل فرخنده دراذهان عامه وانتقال این داستان به نسل های بعدی می ستایند، خواستارتطبیق فوری عدالت دراین قضیه هستند:

«نام من محمد نسیم است، این بیچاره را که به ناحق کشتند جرم اش چی بود ؟ کی او را دید که قرآن شریف را سوختاند ؟ مجرمین این قتل وحشیانه چی شدند وکی آنها را مجازات کرد ؟ این منار را به خاطر یاد بود از فرخنده جور می کنند و اگر کار آن تکمیل شود به واقعیت که برای مردم دیگرپند میشود که دیگربه ناحق کسی را مجازات نکنند.»

«دراین منارباید نوشته شود که فرخنده شهید است و او یک زن مبارک بود زیرا صاحب تعلیم وتربیه بود وبا وی ظلم شد وقسمی تعریف شود ازاو که درآینده حکومت دقت کند. تا برای ما وشما درآینده مشکل مشابه پیش نیآیند قسمی که با این دخترمظلوم ومبارک شد.»


گزارش ویدیویی «رادیو آزادی» از ساخت منار یادبود شهید فرخنده

فرخنده ملک زاده دختری ٢٧ ساله افغان، به تاریخ ٢٨ ماه حوت سال ١٣٩٣ به اتهام سوختاندن نسخه از قرآنکریم ازسوی مردان خشمگین در برابر زیارت شاه دوشمشیره کابل نخست مورد لت وکوب شدید قرارگرفت وسپس کشته شد و جسدش در دریای کابل به آتش کشیده شد.

حفیظ الله راسخ یک عضو حزب همبستگی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که ساخت این منار یاد فرخنده و مبارزه با افکار بنیاد گرایی را به نسل های آینده به نمایش خواهد گذاشت:

«چیزی را که ما می خواهیم دراین منار بنویسیم، همان جریان قتل فرخنده است و عکس اش را حک خواهیم کرد در یک سنگ وبرعلاوه برخی اززنان مطرح دیگر را که آنها نیز در افغانستان مورد ستم قرارگرفته اند حتمآ در کنار این مناریاد آوری میکنیم.»

هرچند صدور حکم محاکم ابتداییه و استیناف در قبال عاملین قتل فرخنده برای اعضای خانواده وی و برخی از اعضای جامعه مدنی قابل قبول نبوده اما شماری از فعالان مدنی در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده اند که به زودی ستره محکه در این خصوص حکم نهایی را صادر کند.

اعضای جامعه مدنی و برخی از باشنده های شهر کابل میگویند، روح فرخنده که خیلی مظلومانه به قتل رسید زمانی خشنود می گردد که ستره محکمه کشور در خصوص دوسیه قتل وی حکم نهایی و عادلانه صادر کند.



مطالب مرتبط:
ساخت منار شهید فرخنده به همت جوانان همبستگی و مساعدت مردم
کمک به ساخت منار یادبود فرخنده
تجمع حزب همبستگی در تقبیح حکم ناعادلانه‌ محکمه درمورد قاتلان فرخنده در رسانه‌های تصویری
سیلی غفار: «عاملان اصلی قتل فرخنده در پناه سرجنایتکارانی هستند که در قدرت اند.»
خون فرخنده شهید وجدان هر افغان شرافتمند است، نگذاریم خاینان بر وجدان ما پا گذارند!
سیلی غفار: «عاملان اصلی قتل فرخنده هنوز هم آزاد هستند.»
تقدیم گل‌های سرخ به یاد فرخنده شهید
جامه خونین فرخنده را پرچم عدالتخواهی سازیم
اگر متحدانه برنخیزیم؛ فرخنده‌های دیگری در آتش بیداد بنیادگرایی خواهند سوخت!
راهپیمایی برای دادخواهی خون شهید فرخنده



مصاحبه حفیظ راسخ، عضو «حزب همبستگی افغانستان» در تلویزیون نوروز
در رابطه به منار یادبود شهید فرخنده (٢١ اکتوبر ٢٠١٥)

ساخت منار شهید فرخنده به همت جوانان همبستگی و مساعدت مردم
ساخت منار شهید فرخنده به همت جوانان همبستگی و مساعدت مردم
ساخت منار شهید فرخنده به همت جوانان همبستگی و مساعدت مردم
ساخت منار شهید فرخنده به همت جوانان همبستگی و مساعدت مردم

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 53 نفر