جغد شوم ۸ و ۷ ثور تا کنون بر سرنوشت ملت حاکم است!

۸ ثور ماتم ملی

هشت و هفت ثور دو روز نکبت‌بار و فاجعه‌آفرین در تاریخ خونین سرزمین ماست که با جنایت و ویرانی گره ناگسستنی خورده و هرگز فراموش نخواهند شد.

هفتم ثور ۱۳۵۷ به یاری سردمداران خلق و پرچم میدان را برای تجاوز شوروی باز کرد و در کنار بربادی و مهاجرت، خون یک‌و‌نیم میلیون انسان را جاری ساخت. هشتم ثور ۱۳۷۱ نیز نه‌تنها حاصل جانفشانی‌های ۱۴ ساله‌ی جنگ مقاومت ضدروسی را برباد داد بلکه فجیعانه‌تر از آن افغانستان را به حمام خون و ویران‌کده مبدل نمود. هشت‌ثوری‌ها تمامی زیربناها و تار‌ و پود روبنایی کشور را به خاک و خون یکسان کردند و شیرازه زندگی و عصمت بخصوص زنان ما را وحشیانه دریدند.

فاجعه‌آفرینان هفت و هشت ثوری هردو زنجیر غلامی بیگانگان را به گردن داشته طبق سیاست شوروی، امریکا، پاکستان، ایران، عربستان و... کشور ما را به پرتگاه نابودی کشانیدند. ابر تیره این دو روز نحس هنوز هم بر آسمان غم‌بار کشور ما پرسه می‌زند و امروز نیز جلادان دو روز ننگین متحدانه عامل تیره‌بختی‌ها و خونریزی‌ها و دست‌اندازی‌های بیگانگان اند که با وحشت روزافزون مردم ما را قربانی خود ساخته است. معافیت این جانیان از عدالت باعث شده که با گذشت بیش از دو دهه ما همچنان قربانی توحش و غارت و ستمگری‌های ددمنشانه باشیم. همین علت است که تعدادی از سران تنظیمی بی‌شرمی را به جایی رسانیده‌اند که به جای عذرخواهی از قربانیان، هرچند گاهی در برابر ملت غُر زده آنان را تهدید به تکرار سال‌های وحشتبار سگ‌جنگی‌های کابل می‌کنند.

درندگان بنیادگرا با سرشت ارتجاعی و ضدانسانی به خاطر چوکی قدرت چنان شکم یکدیگر را دریدند تا باداران شان نیز از آنان ناامید شده ویروس دیگری بنام طالبان را به میدان کشیدند که طی حاکمیت جاهلانه شان افغانستان را به قرون وسطی سوق دادند.

امروز نیز با سناریوی مشابهی مواجهیم، امریکا به جای غلامان تنظیمی و طالبی‌اش نیروی وحشی‌تری به نام داعش را به جان مردم ما انداخته است که در پس‌پرده ارگ‌نشینان نیز در پیشبرد این پروژه خاینانه و بیش از پیش تهدیدآمیز دخیل اند. جنایات و فساد و زورگویی‌های جنگسالاران و طالبان در سراسر افغانستان مردم نادار ما را آنچنان منزجر ساخته که داعش جو را برای پیشروی مساعد تشخیص داده به سرعت مناطقی از افغانستان را به کام جهالت و بربرمنشی‌اش فرو می‌برد.

اعمال ضدمردمی و وطنفروشی‌های ستمگران هفت و هشت ثوری، افغانستان را به میدان رقابت و زورگویی امریکا و ناتوی متجاوز و ممالک همسایه مبدل کرده است. امریکا طی ۱۴ سال اخیر میخش را در سرزمین ما جهت برنامه‌های ویرانگرانه استراتژیک و توسعه‌طلبانه‌اش محکم کوفت. کاخ سفید با تحمیل رژیم‌های پوشالی متشکل از فروخته‌شده‌ترین عناصر، بالاخره حضور دایمی و پایگاه‌های مرموزش را صبغه‌ی قانونی بخشید تا نبض منطقه را در دست گرفته، رقبای نوظهورش را به عقب راند. مثلث شیطانی جنگسالاران+تکنوکرات‌ها+نوکران سابق روس مشترکا در فروش ارزان افغانستان به امریکا نقش اساسی بازی کردند.

«حزب همبستگی افغانستان» اعتقاد راسخ دارد که معافیت قاتلان ملت از محاکمه و نصب آنان در قدرت علت‌العلل فاجعه جاری در کشور ماست. تاریخ به ما می‌آموزد ملتی که با گذشته‌اش برخورد بی‌گذشت نکند، هرگز آینده‌ای روشن در انتظارش نخواهد بود. ما سال گذشته طی مظاهره‌ی وسیع در تقبیح هفت و هشت ثور اعلام نمودیم: «نباید به هیچ قیمتی اجازه داد که ستمکاران تنظیمی، طالبی و خلقی‌ـ‌پرچمی با خاطر آرام تحت پرچم امریکا و با سوءاستفاده از شعار "عدالت انتقالی"، "دموکراسی" و "حقوق بشر" به استبداد و خیانت شان ادامه دهند.»

«حزب همبستگی افغانستان» با درک دقیق از نابسامانی‌های اسفناک جاری کشور، همنوا با مردمش بار دگر به تمامی نهادهای مردم‌گرا و وطندوست و شخصیت‌های ملی و ضدبیگانگان ندا سر می‌دهد: رکود و سکوت را باید شکست و در صف واحد مردم ایستاد و برای کسب استقلال، دموکراسی، شکوفایی و رفاه سرزمین مان در برابر اشغالگران، سران خلقی-پرچمی، تنظیمی، طالبان، داعش و سایر خاینان ملی جبهه مقاومت مردمی را گشود. این اتحاد بدون جانفشانی و قبول سختی‌ها دست‌یافتنی نیست. تا هنگامی که این خرک و درک جریان دارد افغانستان به‌مثابه قربانی دسایس خاینانه بیگانگان و اراذل خودفروخته داخلی در جهنم استبداد و استعمار خواهد سوخت.

حزب همبستگی افغانستان

۴ ثور ۱۳۹۴ -۲۴ اپریل ۲۰۱۵
کابل

۸ ثور ماتم ملی

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 111 نفر