اعتصاب معلمان را به جنبش سراسری بدل کنیم!

اعتصاب معلمان را به جنبش سراسری بدل کنیم!

چند روزیست که معلمان به‌جان رسیده افغانستان با شعارهای «معلمین بی‌بضاعت و وعده‌های دروغین دولت»، «معلم نان ندارد، معلم مسکن ندارد، معلم قرضدار است» و... به نشانه اعتراض در ۱۹ ولایت کشور به اعتصاب ایستاده اند اما طبق معمول گوش دولت کر است و این خروش را نادیده گرفته اند.

در سرزمین ما باوجود نقش بس برازنده، معلم از اقشار محروم و محکوم جامعه است که با رد و بدل شدن رژیم های دست‌نشانده و فاسد، ‌جز سیه‌روزی و فقر و فلاکت آسایش زندگی را هرگز نچشیده اند. اکنون اینان نه برای احراز کرسی وکالت و وزارت چانه می‌زنند و نه توقع بسیار بالایی از دولت فاسد فعلی دارند. می‌گویند، غنی و عبدالله که سرانجام به دستور جان کیری بر گرد دسترخوان دولت وحشت ملی زانو زدند، در دوران انتخابات وعده دادند که طی ۶ ماه نخست حکمرانی شان برای هر معلم یک نمره زمین، افزایش معاش و کاهش ساعات درسی را اجرا می‌سازند، ولی تا کنون کوچکترین توجهی به بهبود وضعیت معلمان نشده بنا اینبار آنان با ایستادگی مدنی، می‌خواهند حق شانرا به دست آورند.

اعتصاب معلمان را به جنبش سراسری بدل کنیم!
۱۸ جوزا ۱۳۹۴: دیدار سیلی غفار سخنگوی «حزب همبستگی افغانستان» با جمعی از معلمان معترض

حرکت و خواست معلمان با تمام جهات ضعیفش در اوضاع کنونی که خمود و جمود در برابر وطن‌فروشی و جنایات هولناک حکم فرماست، گامی است به جلو. آموزگاران شرافتمند باید بدانند که رژیم های فاسد و ضدمردم را فقط با جنبش های وسیع می‌توان به تسلیم واداشت. متاسفانه اعتصاب معلمان هنوز آنچنانی که لازم است فراگیر نشده است بنا ما تمامی معلمان کشور را دعوت می‌کنیم که به این اعتصاب پیوسته حق شانرا نه به تضرع و گدایی بلکه با وارد کردن فشار از ستمکاران حاکم بگیرند.

ارگ‌نشینانی که ادامه حیات شان را در بیسواد و ناآگاه ماندن ملت می‌بینند، هیچ‌گاهی برای گسترش شایسته تعلیم و تربیت در جامعه کاری انجام نخواهند داد. وزارت معارف و دولت معمولا کمبود بودجه را دلیلی برای عدم ازدیاد معاش معلمان عنوان می‌کنند، اما اگر ارگ‌نشینان بیگانه‌پرست و فاسد کوچکترین حس ملی می‌داشتند، فقط با دستگیری و ضبط سرمایه حرام چند تن از شاه‌مهره های فساد و غارتگری در کشور که میلیاردها دالر را به جیب زده اند، می‌شد نه تنها معاش معلم و کارگر و معیوب و مامور را ارتقا داد بلکه پول کافی برای تغییر پایه‌ای در وضعیت اسفبار معارف به دست می‌آمد. اما نه‌تنها پولهای ملت از حلقوم این خاینان بیرون نمی‌شود بلکه هر روز بر کاروان دزدان فاسد افزون گردیده و بر پست‌های درجه یک دولت وحشت ملی نصب می‌شوند و یا در لشکر مشاوران علاوه می‌گردند تا معاش‌های مفت دالری و امکانات شاهانه به جیب این طایفه انگلی واریز شود.

معلمان عزیز ما که به‌مثابه کلید معارف نقش حیاتی را در آگاهی‌دهی جامعه بازی می‌کنند، باید بدانندکه رژیم ضدمردمی و پوشالی فعلی تا تشنک در فساد، بیکارگی و خونریزی غرق است، حالا رندانه در صدد خنثی سازی اعتراضات مدنی شان با مانورهای نرم‌گونه است و یا شاید با پذیرش گوشه‌های ناچیز از این خواست‌ها باعث خاموش کردن آواز شان گردند. بنا نباید بیشتر از این فریب وعده‌های میان‌تهی و دروغ‌پراکنی چند سر جنایتکار لمیده بر کرسی‌های قدرت را خورد و دزه‌ای عقب‌نشینی کرد. آموزگاران ستم‌دیده ما باید با زدودن عناصر معامله‌گر از صفوف خویش، تا رسیدن به خواست‌های اساسی شان به مبارزه ادامه دهند.

اعتصاب معلمان را به جنبش سراسری بدل کنیم!

«حزب همبستگی افغانستان» که همیشه در کنار ستم‌کشان جامعه ایستاده است، از خواسته های برحق معلمان آگاه کشور با تمام وجود حمایت نموده، صمیمانه پیشنهاد می‌نماید تا سایر اقشار درددیده نیز با آنان یکدست شده، این حرکت را به یک جنبش همگانی ضد جنایتکاران حاکم و اربابان خارجی شان بدل سازیم که عامل اصلی نگونبختی‌های مردم ما اند.

حزب همبستگی افغانستان
۱۹جوزا ۱۳۹۴ (۹ جون ۲۰۱۵)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 136 نفر