خون فرخنده شهید وجدان هر افغان شرافتمند است، نگذاریم خاینان بر وجدان ما پا گذارند!

خون فرخنده شهید وجدان هر افغان شرافتمند است، نگذاریم خاینان بر وجدان ما پا گذارند!

زجرکش‌شدن وحشیانه فرخنده در کابل، نه تنها افغانستان که جهان را تکان داد. فرخنده نماد توحش در برابر ملتی شد که چهار دهه می‌شود در جهنم جهل و جنایت و اشغال می‌سوزد. این حادثه ملت را متحد ساخته، از هرسو صدای عدالتخواهی بلند شد که نهایتا دولت «وحشت ملی» را مجبور ساخت تا محاکمه فرمایشی‌ای برای فرونشاندن خشم ملت برگزار کند.

اما از نخستین روزها معلوم بود که جلادان حاکم با حمایت از درندگان اصلی فرخنده، می‌کوشند با نیرنگ این قضیه را زیر زده، موج اعتراضات مردم را مهار نمایند. ابتدا سران نیروهای امنیتی، که ندانم‌کاری شان هویدا بود، و مقاماتی که از این فاجعه حمایت کردند، از بازخواست نجات داده شدند، بعد وعده بازداشت چند بدمعاش شورای نظاری مسبب این ددمنشی نظیر حبیب ده‌افغانان را دادند، ولی تا امروز از دستگیری آنان خبری نیست.

هرچند محکمه ریشخند ابتدایی چند تن را محکوم نمود، اما محکمه استیناف کابل، که زیر قیادت ارگ‌نشینان به صورت سری دایر گردید، مجازات چهار قساوت‌پیشه رده اول را از اعدام به حبس ابد کاهش داد در مجازات سایر مجرمان نیز تقلیل وارد نمود. این معامله‌گری پس‌پرده بار دیگر به اثبات رسانید که دولت بی‌کاره و تحمیلی فعلی به ‌همان پیمانه که وطن‌فروش و خاین به این سرزمین است، در برابر خون نجیب فرخنده نیز حامی پلیدترین خونخواران می‌باشد.

فرخنده دیگر تنها به فامیلش تعلق نداشته، به وجدان و ناموس هر افغانی بدل شده‌است که حس انسانیت و شرافت در قلبش خروشان است. بر ماست تا همصدا با مردم بیدار خود نگذاریم ستمکاران حاکم خون فرخنده‌ها را بی‌شرمانه لگدمال و این قضیه را نیز همسان هزاران جنایت و خیانت علنی شان مهر برائت زده، به طاق فراموشی سپارند. اجازه ندهیم غلامان امریکا و قصابان ملت این بار نیز فریاد عدالت‌خواهی مردم به جان رسیده را به آسانی خفه کنند.

اگر علیه این بی‌عدالتی و زیرپاشدن ننگین خون معصوم فرخنده یک مشت شده فریاد دادخواهی بلند نکنیم، شکی نیست که در محکمه تمیز ، که مثل تمامی محاکم افغانستان به ویروس فساد و بنیادگرایی آغشته است، همه جانیان تبرئه شده به دور از انظار رها گردند.

فقط با قاطعیت تمام و گام‌های عملی می‌توان از معصومیت فرخنده دفاع نموده، در جنگی که میان پاسداران جهالت و بربریت از یکسو و حامیان دادخواهی در سوی دیگر درگرفته، عدالت را بر جایگاه رفیع‌اش نشانید. تاریخ نشان داده است که ایستادگی متداوم مردمی می‌تواند جبارترین حاکمان را وادار به تسلیم و عقب‌نشینی سازد.

فراموش نباید کرد که یک مشت شرف‌باختگانی نیز هستند که قضیه فرخنده را پروژه‌ای ساخته با شیرین‌شدن دهن شان از جانب ارگ به خیل درندگان پیوسته با کلمات به ظاهر زیبا می‌کوشند افکار عامه را منحرف سازند. باید این عناصر پلید را از صفوف خود راند و منحیث خاینان به حقوق زن محکوم و روسیاه نمود.

«حزب همبستگی افغانستان» گردانندگان دولت مافیایی حاکم بر سرنوشت ملت را جمعی از جنایتکاران بیگانه‌پرست و ضدملی می‌داند که هرگز به دموکراسی و عدالت ارزشی قایل نیستند. بناً اگر همنوا با مردم خویش آگاهانه برنخیزم و سکوت را با وحدت سراسری و بسیج همگانی درهم نکوبیم، خون فرخندگان بی‌شماری توسط اراذلی که در سوگ ملت رقص شادی دارند، پایمال شده سرنوشت وطن و مردم ما تا بی‌نهایت با خون و درد و جهل عجین خواهد گشت.

حزب همبستگی افغانستان
۱۵ سرطان ۱۳۹۴ (۶ جولای ۲۰۱۵)

خون فرخنده شهید وجدان هر افغان شرافتمند است، نگذاریم خاینان بر وجدان ما پا گذارند!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 174 نفر