میرزا اسلم بیگ: طالبان پرورش یافته امریکا اند

میرزا اسلم بیگ: طالبان پرورش یافته امریکا اند

جنرال میرزا اسلم بیگ یکی از پدران پاکستانی بنیادگرایان افغان به شمار می‌رود. او که در اوج جنگ ضدروسی افغانستان، رییس ارتش پاکستان بود، در تمویل و تجهیز جهادی‌ها و طالبان نقش مرکزی داشت. بریده یک روزنامه انگلیسی‌زبان پاکستانی حاوی اظهارات اسلم‌بیگ در مورد منشای طالبان بدستم رسید که آنرا به فارسی برگردانده جهت انتشار در سایت پرمحتوای «حزب همبستگی افغانستان» تقدیم می‌دارم.

میرزا اسلم بیگ: طالبان پرورش یافته امریکا اند

ترجمه از: روزنامه «فرنتیر پُست»، ۲۲ فبروری ۱۹۹۵


کویته: میرزا اسلم بیگ، رئیس سابق ستاد ارتش روز سه شنبه ادعا کرد که نیروی نوظهور طالبان دست‌پرورده امریکا بوده تا نفوذ ایران را در منطقه محدود ساخته و روابط را با کشورهای آسیای میانه تامین کند.

او در صحبت با خبرنگاران هشدار داد در صورتیکه طالبان به نمایندگی از پشتون‌ها با احمدشاه مسعود و دوستم به نمایندگی از تاجیک‌ها و ازبک‌ها به توافق صلح نرسند، افغانستان به خطر تجزیه مواجه خواهد شد.

او اظهار کرد که سی.آی.ای در دوران تهاجم شوروی سابق به افغانستان، نیرومندترین مرکز جهان را در اسلام‌آباد ایجاد کرده بود که به باور او تا کنون با هدف گسترش نفوذ امریکا در منطقه فعال است.

رئیس سابق ستاد ارتش گفت که امریکا به هر کشور اسلامی بشمول ایران اجازه تامین رابطه با آسیای میانه از طریق افغانستان را خواهد داد که شرایط آنرا بپذیرد، و اضافه کرد که طالبان از حمایت امریکا برخوردار اند و به ماموریت خاص در کابل برای تجرید ایران گماشته خواهند شد.

او با اشاره به تاریخچه طالبان گفت که دره کنر اولین ولایت بود که توسط مجاهدین از شوروی آزاد شد و درین دره بود که مدارس طالبان احداث شدند. او گفت که بیشتر طالبان یتیم‌هایی بودند که والدین شان در جنگ افغانستان کشته شده و در کنار آنان، شاگردان از کشمیر، کشورهای عربی و پاکستان نیز درین مدارس شامل شدند.

او ادعا کرد که همچنان چندین صد مدرسه در پاکستان برای آموزش نظامی این طالبان ایجاد شدند.

بیگ معتقد بود که گلبدین حکمتیار موقعیت‌های مهم استراتژیک را در نزدیک کابل به مقصد وقوع رویارویی مستقیم طالبان با نیروهای احمدشاه مسعود تخلیه کرده بود. او بیم دارد که خونریزی بین پشتون‌ها و غیرپشتون‌ها به سود افغانستان نخواهد بود چون راه را برای تجزیه افغانستان هموار می‌کند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 137 نفر