تُف سربالای فتانه گیلانی که روی خودش را کثیف می‌کند!

تُف سربالای فتانه گیلانی که روی خودش را کثیف می‌کند!

در اوج خونریزی‌های تنظیم‌های جهادی در کابل وقتی گلبدین، ربانی، سیاف، مسعود، مزاری، دوستم و دیگران مرتکب هولناکترین جنایات علیه زنان و مردان پُرغم افغانستان رنجور ما می‌شدند، «پیام زن»، نشریه «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا)، مطلبی را تحت عنوان «چشمک‌زدن فتانه گیلانی به بنیادگرایان» (شماره مسلسل ۳۹، حوت ۱۳۷۳ – فبروری ۱۹۹۴) پیرامون مصاحبه این زن سازشکار با روزنامه «فرنتیر پست» پاکستان نوشته است. در این مصاحبه فتانه گیلانی (خانم سید اسحاق گیلانی و موسس «انجمن زنان افغانستان») ابراز می‌دارد:

«ما زنان افغان با چادرهای مان در دست، نزد رهبران خویش (منظور از رهزنان خونخوار جهادی است) خواهیم رفت تا تقاضای صلح نماییم.»

فتانه گیلانی

مگر «رهبران» فتانه گیلانی به پوزه‌ساییدن‌های وی وقعی نگذاشته و به قساوت و شناعت شان ادامه دادند، چادرها و پیراهن‌های بی‌شمار را دریدند، و از طفل ۷ ساله گرفته تا مادر ۷۰ ساله تجاوز کردند. اکنون فتانه گیلانی طی توییتی (۳ اگست ۲۰۲۳) از کشوری گله‌مند است که خود و شوهر جهادی‌اش آفریده و پرورش یافته آن است:

«امریکا در بیست سال گذشته برای ما یک مشت اژدها تربیه کرد که افغانستان را دوشیدند، دزدیدند، جیب های خود را پر کردند، در نهایت سرنوشت مردم را معامله کرده و فرار کردند، مسول این همه بدبختی افغان‌ها در قدم نخست امریکا، بعدا نوکرهای حلقه‌به گوش آنها است.»

اما توییت این جهادی زن تُف سربالای است که روی خودش را چتل می‌کند یا به گفته شماری از نظردهندگان «سر خود عریضه کرده است.» در واکنش به توییت فتانه، اغلب خوانندگان نوشته‌اند، «یکی از این اژدها هم خودت و اژدهای دیگر شوهر خاین‌ات بود.» یا خواننده‌ دیگری نگاشته است: «صادقانه بگویید که در گوش های شما چند حلقه و در گردن تان چند متر زنجیر بند است؟!» فتانه گیلانی و شوهرش اسحاق گیلانی که تا دیروز گاهی در پای عبدالله و گاهی گلبدین می‌لولید و امروز پابوسی طالب را می‌کنند، چنان با نوشته‌های کوبنده‌ی هموطنان ما روبرو شده است که اگر کمی شرم می‌داشت دیگر صفحه توییترش را می‌بست و گوشه عزلت می‌گزید. اینان که از نوکری برای سی‌آی‌ای، آی‌اس‌آی، واواک و دیگر سازمان‌های جاسوسی عار ندارند، از خواندن و شنیده این سخنان چرا شرم داشته باشند.

در اینجا گزیده نظرات هموطنان ما در پای توییت فتانه گیلانی را جمع‌آوری نمودیم که نشان‌دهنده آگاهی و کینه مردم نسبت به این تاجران دین و قوم است:

Rahimiشما هم نقش طفیلی و جیره‌خور تشریف داشتید. سفارت امریکا و پاکستان شاهد است!

Natiq Malikzadaالبته شما و خانواده شما نیز شامل آن "نوکرهای حلقه به گوش" بود.

Golchehrah Yaftaliچهل سال است که شما و خانواده تان از دزدی و کلاهبرداری سیر نشده اید و در حال حاضر از طریق لابی با گروهک تروریستی جهل سعی دارید بیشتر بدوشید

Abdul Basir. Wardakو شما هم از جمله همین اژدها بودید مردم کور و کر نیستند همه میدانند.

گم‌نام آشناکاسه‌ی چینی‌که صدا می‌کند؛ خود صفت خویش ادا می‌کند.

آزاده گانیکی از او نوکر ها خودت و فامیل خودت بود و است

Shir M Entezarالبته از این دوشیدن و دزدیدن‌ها شما هم سهم کمی نداشتید، کمی با وجدان‌تر باشید!

Numan Dostیادت است که در وصف دکتر عبدالله گفتی: شما به چشمانش نگاه کنید، در آن بی وفایی می بینید؟ چه شد آن وفا به ملت و کشور؟

سید اسحاق گیلانی با عبدالله و گلبدین
سید اسحاق گیلانی، شوهر فتانه گیلانی، که زمانی در کنار عبدالله راه می‌رفت با آمدن گلبدین جانی به پابوسی وی شتافت و اکنون مصروف پوزه‌مالی برای طالبان خونریز است.

Ariaخاندان گیلانی هم مثل دیگرا خون ملت نوشیدن

Reza Jafariیک از امو اژدها خانواده خودت است که ملت ره چهل سال است سواری میکنن. از خون ملت تغذیه روز به روز فربه تر میشه.

Wasil Malikzadaمثلا شما در حکومت بیست ساله تماشاگر بودید و هیچ ندزدیدی. نام گیلانی در تاریخ کشور ما سیاه است، خود را به زحمت نساز.

Mehran Mahajerو ادامه ان بدبختی، همفکر و همیار طالبانی، قبیله گرایی وغیره وغیره خانواده گیلانی

Mohamad Ghofran Nasehاینطور حرف میزنند که گویا شما در دوران جمهوریت وظیفه نداشتن شما هم در جمهوریت چور کردن و تا الان هم ادامه دارد مثل ماش هستی در هر نظام چور پدران تان بنام دین دزدی کردن و نوکری انگلیس را کردن حال نوبت شماست که در چشم مردم خاک را میزنید

KAWNAAINپدرت پیری بدبختی های افغانستان است. ضابط ظاهر در خوګیانی قاتل تمامی مردمی منطقه است از تنظیم پیر بی فرهنګ بود انکه صرف مه میشناسم. کور خود بینای مردم. حال چادر یادت امد؟

ManizhaRamizyبسیار پر روی و مکار تشریف دارید همیشه.

Zia Amiriمیگویند لاشخور لاشخور را دوست ندارد اینها لاشخور آمریکا است شما لاشخور دین و مذهب هستند شما هم بی گناه نیستند

Tajuddin Hassaniبدون چون و چرا یکیش خودت استی

Habib Eqbalنورکرهای حلقه‌به‌گوش انگلیس و پاکستان چطور؟ شرم خوب چیز است.

Eng HaBiBiالی که پیر شدی بازار نداری نه امریکا قبولت مکنه و نه دیګه بهتر است عبادت کنی نه سیاست

H.M TJKیکی از آنها خودتی نوکر حلقه بگوش که جیب هایت تا چند نسلت پر شده دخترانت در زمان کرزی به امریکا به تحصیل رفتند و خانه و نوکر گرفتی پولش از کجا بود؟؟؟؟ چرا امریکا ملامت باشد خود شما ملامت هستید !!!!

عبدالله🌲میرزاداز جمله فاحشه های سیاسی یکی خودت استی مانند اجداد دزدت

Timuridخوب، حالا بگو که فامیل کثیف خودت در این جمله نیستند؟

Jafar Farin جعفر فرینکامنت ها را بخوانید خانم گیلانی! خواهی دید سطح تنفر مردم را از خود.

Afghan Amiryراست گفتی به نوکری پدر و برادران تو نمی‌رسد که چنان صادقانه انجام دادن وزمینه عیاشی را بتو وخواهرانت به بهای خون هزاران جوان مهیا کرد .

Sophia Noorهمه رهبران جهاد منفور غلامان حلقه بگوش استعمار منطقه و. جهان در آخور آی اس آی٬ با پول امریکا و شیخهای عرب وطن ما را تباه کردند و و رهبران مکار مذهبی که قرنهاست خون ملت را می مکند. لعنت به تیکه داران و مداریهای مذهبی و جهادی.

Haji_اولین نوکرهای حلقه به گوش امریکا شما و خوانواده اخوانی شما بودند، مرگ بر شما اخوانی ها

Arif Nematzadaمثل شما و فامیل دزد تان؛ از نام دین و مذهب چی کمیشن کارهای که نیست در جریان ۵۰ سال کردید !

Asal Parsi Manishنخیر خانم فاطمه خودتان تربیت کردید در درون هر کدام شما ده طالب نشسته. باید شرمتده باشید گم شوید با خشتک نازو انا نیا سر زخم ما نمک نریز

Abdulkarim TUTAKHAILپيسه ايکه درين بيست سال فاميل محترم شما از بوديجه اوپراتيفي و کود ۹۹ نوش جان کردين و هضم کردين بيحد است. لږ جمع منفي خو موږ هم زده ده.

Mukhtarسر و کون شما مردم اصلا معلوم نیست بهتر است که رنگ سفید ره به بیرق سه رنگ تان اضافه کنید که حد اقل مردم فریب حرفهای مفت شما ها ره نخورد.

سید اسحاق گیلانی با عبدالله و محمود قریشی

Meer Barekiخانه شیر چور تان مبارک

M.F.Sتو وخاندانت جز همین دزدان متقلبزی بابا بودی.

Abdulla24316642ماشالله شما و خانواده تان مثل الماس پاک و مبری از این گفته هایتان استید.

M.Asar‏باز چه شده او خیله، کی اعصابت را خراب کرده؟ سفارت انگلیس و امریکا تاویل نگرفت چطور؟ از کیسه مالی و مزدوری گیلانی ها برای انگلیس و امریکاست که تا هنوز چند تا جیره خوار باقی مانده اید. اگر نه از دست امان الله، داود، امین ودیگر حکومات ظالم گرد و خاک شده بودید.

Mohammad Mufleh Joyaشما خود کسی هستید که پدر در پدر زنگی پرازیت‌گونه داشته اید؛ به نام مرشد و بزرگ دین جیب مردم را زده اید؛ در هر حکومتی بازهم از آدرس روحانیت موقف‌های خوب را به خود اختصاص داده اید. کمی در مورد خود و فامیلت بنویس.

lutfurahman / لطف الرحمنشما خو فامیلی در خدمت پاکستان بودین شما هم ده جمله غلام های فروخته شده حساب می شوید

Nassir Ahmad Tarakiیک اژدها هم خودت و اژدهای دیگر شوهر خاین‌ات بودند.

Jalal Bazwan | 佳蓝وایي چې یو بلا بلې ته ویل امممم خورم دې. اوس به ګیلانیان نورو ته د امریکا د جاسوسۍ پیغورونه ورکوي.

Ajmal Rasoolyخودتان نوکر کی هستید خانم محترم کسی ای گپ را بزند که خودش نوکر نباشد از همگی کرده شما دزدی کردید.

N.Kدوستان اين هم يکي پسمانده و استفراق شده يي اشرار بي دين و جان تلف چپاتي خور پاکستان و انګليس است

FARYAD NAJAFIآیا تا وقتیکه آمریکا بود لال شده بودی که حالا اینقسمی حرف میزنی ؟

khalidﺷﻤﺎ ﻭ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺗﺎﻥ ﻧﻴﺰ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺯﺩاﻥ ﻭﻓﺎﺳﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ اﺯ اﻧﻬﺎ ﺩاﺭﻳﺪ, اﮔﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭاﻗﻌﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩاﻟﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ

ABDULLAH Ghullamiتازه فهمیدی؟ یادت باشد که خودت هم یکی از همان اژدوها بودی!

Mohammad Fahimخودت هم از جمله همان حلقه به دوش ها هستی و ۹۰ درصد این دزدان افغان ملتی بودن

WADIEاول درجه خاندان جاسوس شما بود ، وزارت مالیه را یازنه جان ات دوشید. پول های باد آورده مجاهلین دوره جهالت را پدر جاسوس گیلانی ات.

Ahmad Ahmadiبسیار براحتی این حرف ها را میگوید مثلی که شما هیچ جایگاه در ان حکومت نداشتی خودت وزیر بودی ازنت وزیر بود خواهرشما ریس بود ودیگر فامیل شما هم در منصب های بلند دولتی قرار داشتن مگر نه میشد که در ان وقت صدا خود را بلند میکردی

امان اللهشما خو ازهمه پیش غلام پنجاپ بودن

Zahid | یگانهخانواده لاشخور و چشم پاره هیچ شرم و حیا نداری

Afghanistanافغانستانیکی از غلامان حلقه‌به گوش پاکستان و امریکا شوهر خاین خودت اسحق گیلانی است. این کثافت از هیچ پلیدی طی سی سال دست بردار نشده است.

Isanمن حیرانم به این وجدانی که شما دارید، تف به رویت

Jawid aryaفکر کردی که تو از یاد مردم رفتی کسی که شرم حیا و وجدان نه داشته باشد مانند شما می‌باشد

Ali Bakhshiیکی از آن اژدها خودت و فامیل مفت خورت است

Deen Afzaliبه هر رنگی که خواهی جامه میپوش من از طرز خرامت میشناسم

Waheedmullahخانم شوهر تو هم زیاد دزدیدی کرد

Ajmir. Rahmaniخانواده روحانی شما هم از این ګاو شیری در طول بیست سال خوب بهره بردند و نا ګفته نماند که خوب عیش کردید

Murtaza ALIاز آن دزدی‌ها به شما هم کم نرسیده خانم!

S. Hazhirبه ولی نعمت تان نا سپاسی نکنید خانم گیلانی. امریکا از طریق پاکستان شما را نیز به نان ونوا رساند. حالا فقط نوکران و خدمت گزاران بهتر یافته است. همین!

abdullah alizadehو شما هم یکی از آن نوکرها بودید

Hayatullah Nazireeخودت همیشه جز از آن لاشخورها و مزدبگیران بودید و حالا خود را پاک قلمداد میکنید.

Frahmand Saighaniوقتی چرس قورمه کرده بخوری خود و خانواده‌ات فراموش میکنی که چه قسم نوکر امریکا بودی و به چه فاحشه‌گی‌ها پول به جیب میزدی.ههههه

Mahboob Shahیکی از نوکرهای حلقه به گوش و فراری خودت و خانواده تان است…

Yaftali Bahramسر خود عریضه میکنی خاله جان خودت و خانواده ات که خون ملت میکیدن حالا هم برای تروریست های اشغالگر لابی میکنی تا همو کوری و کبودی کدی گی هایت را طالبان ضبط نکنند

hamidتو و خانواده ات هم در همان افراد قدم نخست هستید، راستی شما که اصلا افغان هم نیستید چرا دوست دارید با زبان شیطانی تان برزخم مردم ما نمک بزنید؟

Zwaq33ښه اغلې! په ایمان په تاسې کې خو یوه زره حیا نشته,له نسلونو نه مو خیانتونه وکړل او ځانو ته مو د شان او شوکت زندګي جوړکړه،پلار دې خاین،وروڼه مو خاین،تاسو د پردیو لپاره کار وکړ او باوري یم راتلونکی نسل به مو تر ټولو غټ خاینین وي ،پس حیا او شرم وکړئ ،چې تاسې هم د وطن دوستئ خبرې کوئ

baktashو خانواده گیلانی شامل این دزدان است

Milad Rahyabشما هم دوشیدید، به امید روزیکه ما هم از شما بدوشیم.

Lailaخودت، خواهرت و شوهر خواهرات همه شما در دوران جمهوریت در پست‌های دولتی کار می کردید

Alaviهمه دوشیدن شما و فامیل شما گرسنه زندگی می کنید

@MujeebRnد ټولو نه لوی ترین جاسوس او خاین د دوی فامیل وول او دی.

abdul fatahیکیش خانواده خودت

Fahim Khanته فاحشه هم له هغى غلو خنزيرانو کمه نه يى

Zahirخودت از همان اژدها هستی!

Marufa Shinwariیکی از آنها فامیل محترم شما بود که با تاریخ بیشتر از بیست سال در این‌معاملات سهم داشته اند

Ali Ahmad Ahmadiشما هم از این نو کرانی استید که در بیست سال بی بهره نماندید

عقابخانواده خود و خودت هیچ حساب نکردی باید در سر جدول اسم خود را میگرفتی کثافت روسپی های دربار هر نظام

Khyber Nazryشما هم روزی در راس و محور قدرت بودین،خیانت تان مبرهن بود و است نیازی به تصریح آن نیست.

فتانه جان یک ضرب المثل است که میگه چغل به افتاوه گفت در گور شکاف هایت. عاقلان خود دانند

Mehran Mahajerویدیو چاپلوسی پیرتان نزد رونالد ریگن را در یوتیوب تماشاه کنید که امریکا کی ها را اژدها تربیت کرده بود؟ فاطمه گل

@kingrayan123مگر نوکری حلقه بگوش تر از خانواده تو است؟ کثافت؟

kh.N.Sخودت در او زمان چی کار داشتی یکبار هم خلاف شان صدا ببند نکردی حال آمدی

adrian azemiالبته اعتراف خوبی است یادمان هست که شوهرتان هم از همان جمله بود و خودتان همچنان خوب است بیشتر به خود بگرید ، خودتان را بیشتر می شناسید. البته خاصیت خود فروش است که تا دیروز به امریکا و حال به پاکستان

Shahinاز برکت آمریکا است تو عینک زدی ده بیرون چکر میزنی.

sadiq sultaniدر رأس هم خانواده گیلانی

خراسانیامریکا سگان اهلی شان را به سگان ولگرد تعویض کرد، در حقیقت تفاوتی نیامده

Bahar Nazaهنوز هم وجدان خفته تان بیدار نشده

samiullah Karimiاگر اشتباه نکنم در جمع این اژدها خانواده گیلانی هم شریک است.

Taza Gul zakiفکر کنم شما و خانواده شما هم از جمله همان نوکران امریکا هستید که در طی چهل سال خون ملت را خوردید

spinیعنی شما بیخی فرشته بودید؟

Azای کاش چیزی بنام شرم، حیا و وجدان میداشتی

AlamNowroziاز امو جمله نوكرها فاميل محترم گيلاني بود .؟

walid_zazaiشهرک غصب شده ی شوهرت به خیالم از یاد لردی

Hameedتو وشوهرت جز همان نو کر هستید

Fai111با این حرف ها خود تان را خوب توصیف کردید ، بانو فتانه!

M.Shafiq Mangalخودتان هم کم نبودیند در تربیه شما هم شک نداشته باشید

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 69 نفر