نشست هواخواهان حزب همبستگی در هانور

نشست هواخواهان حزب همبستگی در هانور

به تاریخ ١٥ نوامبر ٢٠١٥، «هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا» با شرکت عده‌ای از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغان مقیم آلمان نشستی را در شهر هانور آلمان برگزار نمودند. انجنیر حفیظ راسخ نماینده «حزب همبستگی افغانستان» که جهت سخنرانی در کنفرانسی در آلمان حضور داشت یکی از شرکت‌کنندگان بود.


در این نشست ابتدا خانم رویا قادر به زبان پشتو حاضرین و مهمانان را خوش آمدید گفت. سپس یکتن از مسئولان «هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا» با یک تحلیل مختصر از وضعیت کنونی کشور و ضرورت اتحاد، همکاری و هم‌سویی همه نیروهای استقلال طلب و آزاده کشور، سخنرانی کرده و گزارش مختصری هم از کارهای هواخواهان به سمع حاضران رسانید. متعاقب آن حفیظ راسخ از جنایاتی که تجاوزکاران خارجی، بنیادگرایان جهادی، طالبی، داعشی و دولت پوشالی مرتکب می‌شوند، سخن گفت و گوشه‌هایی از مبارزات حزب همبستگی در برابر وضعیت کنونی را شرح داده بر عمل‌کردهای آن در زمینه‌های مختلف روشنی انداخت.


مطلبی در رابطه با سنگسار بی‌رحمانه رخشانه و متعاقب آن شعری از فاروق فارانی درین باره به ترتیب توسط رویا قادر و شهلا پيكار تقدیم شد. در ادامه فراخوانی در رابطه با همکاری و مساعدت با هواخواهان حزب همبستگی در اروپا قرائت گردید.

حفیظ راسخ به پرسش‌های حاضران در رابطه به وضع کنونی و مواضع و فعالیت‌های حزب همبستگی پاسخ‌های صریح و روشن داد. در اخیر پروگرام داکتر ظاهر تیموری چند پارچه شعرش را دکلمه نموده و محفل با اظهار تشکر از تشریف‌آوری مهمانان به پایان رسید.

درین محفل حاضران مبلغ ١٨٠ یورو به «حزب همبستگی افغانستان» اعانه دادند که بدین وسیله از مساعدت آنها سپاس‌گذاری می‌کنیم.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 192 نفر