حمایت هواخواهان حزب همبستگی در اروپا از پناهجویان افغان

تظاهرات هواداران حزب همبستگی در هانور آلمان

به تاریخ ١٣ نوامبر ۲۰۱۵ در اعتراض بر اخراج پناهندگان افغان از آلمان و سربریده شدن هفت هموطن هزاره ما در ارزگان، جمعی از افغان‌های شهر هانور دست به راهپیمایی زدند که در آن تعدادی از «هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا» نیز شرکت فعال داشتند. درین گردهمایی دوتن از مسئولان «هواخواهان حزب همبستگی» یكی به زبان دری و دیگری به زبان آلمانی وضع رقت‌بار مردم كشور زیر سایه اشغال، تنظیم‌های جهادی، طالبی و داعشی را بیان نموده از زجرکش شدن فرخنده، سنگسار رخشانه، گردن‌زدن هفت هموطن هزاره ما و سایر فجایع یاد كردند. آنان اخراج پناهندگان را ستم دیگری به كتله‌ای از هموطنان ما از طرف دولت آلمان دانسته آنرا محكوم کردند.

تظاهرات هواداران حزب همبستگی در هانور آلمان

فقر و بیکاری و بدامنی و تروریزمی را که دولتهای غربی و نوکران شان بر افغانستان مستولی ساخته اند دلیل اصلی اینهمه فرار جوانان از کشور است ورنه وضعیت در داخل به گونه‌ای است که اکثر اینان به لشکر معتادان علاوه شده و یا توسط باندهای آدم‌کش شکار می‌شوند. دولت‌های غربی به جای پناه دادن به جنایتکاران و چپاولگرانی از نوع قدیر فطرت، صدیق چکری، نادر آتش، نبی عظیمی، صادق عالمیار، امین کریم و غیره، باید به جوانانی پناه دهند که بیکاری و وحشت آنان را مجبور به فرار از کشور ساخته است.

درین تظاهرات در ضمن با خانواده‌های هموطنان مظلوم ما در جاغوری که جگرگوشه‌هایشان توسط داعشیان بصورت ددمنشانه سربریده شدند اظهار همدردی صورت گرفت.

تظاهرات هواداران حزب همبستگی در هانور آلمان

تظاهرات هواداران حزب همبستگی در هانور آلمان

تظاهرات هواداران حزب همبستگی در هانور آلمان

تظاهرات هواداران حزب همبستگی در هانور آلمان

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 160 نفر