پیام «اتحادیه آزاد کارگران ایران» به کارگران و مردم افغانستان

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران بر علیه فاشیسم خانه کارگر به کارگران و مردم شریف افغانستان

درحالی‌که رژیم پلید «ولایت فقیه» ایران جو ضدیت با مهاجران افغان را دامن زده، عرصه را برای کارگران ما در آن کشور تنگ می‌سازد، اما کارگران شرافتمند ایران با اعلام همبستگی با هموطنان ستم‌دیده ما مشتی بر دهان رژیم ددمنش آخندی می‌کوبند.

«حزب همبستگی افغانستان» شعارهایی در ضدیت با کارگران افغان را که در گردهمایی‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر در ایران بلند شد، هرگز صدای میلیون‌ها کارگر شریف ایران ندانسته، به این باور است که رژیم مستبد آن کشور با این نیرنگ‌ها می‌کوشد در صفوف زحمتکشان شکاف ایجاد نماید و در ضمن پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌های خاینانه‌اش را که وضعیت اقتصادی مردم ایران را تیره ساخته‌است به موجودیت کارگران افغان نسبت داده، مردم را فریب دهد.

خوشبختانه «اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران» با اعلام حمایت شان از کارگران افغان، شعارهای ضدافغان‌ها در تظاهرات نمایشی روز اول می را محکوم نموده‌اند که ما با اظهار امتنان و ارسال درودهای گرم به این عزیزان، متن اعلامیه آنان را در ذیل انتشار می‌دهیم:

شعارهای نژادپرستانه در تظاهرات «خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران» بلند شد. «خانه کارگر» مجمع مزدوران سرمایه وابسته به دستگاه جنایتکار حاکم بر ایران است که در راهپیمایی شان بصورت نفرت‌انگیز تصاویر خامنه‌ای و خمینی،‌ این دشمنان قسم‌خورده کارگران را نیز بلند کرده بودند.

امروز یازدهم اردیبهشت ماه، دم خروس خانه کارگر از میان دستان محجوب و خانه کارگر بیرون زد. شعار برجسته روز جهانی کارگر این مزدوران سرمایه چنین بود "کارفرما حیا کن افغانی را رها کن". برای ما کارگران ایران، کارگران افغانی عزیزترین انسانها و هم‌طبقه هایمان هستند.

عزیزان، مطمئن باشید و بدانید ما کارگران ایران علیه این مزدوران سرمایه و کارخانه‌دارانی از قبیل محجوب و صادقی و خانه کارگر و مجموعه اراذل و اوباشی هستیم که در سایه دولت و تدبیر و امید سرمایه داران فرصتی برای ابراز وجود پیدا کرده اند.

اینان در آخرین لحظه های مرگ و نابودی شان، پرچم تحمیل فقر و فلاکت و انزجار طایفه ای و ملی را بر علیه طبقه کارگر بدست گرفته اند.

عزیزان، از شعار فاشیستی امروز مراسم خانه کارگر و مزدورانش نه تنها نباید رنجی بر تن رنجور شما عزیزان بنشیند بلکه باید بدانید راهپیمائی امروز خانه کارگر در اوج واخوردگی و شکست این جریان فاشیستی رقم خورد.

اینان چنان وحشت‌زده و درمانده اند که راهپیمائی امروز را کودتاگرانه به پیش بردند و این راهپیمائی را بدون اطلاع قبلی ما کارگران از نقطه شروع و مسیر راهپیمائی، از درب لانه فساد شان در مکان خانه کارگر در خیابان ابوریحان به سمت نماز جمعه که فاصله کوتاهی با هم دارند سازمان دادند و اسم آنرا راهپیمائی کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر نام نهادند.

اما شما هم طبقه ای هایمان باید بدانید که خواست میلیونها کارگر ایرانی در قطعنانه ۷ تشکل مستقل کارگری ایران بیان شده است.

بدانید که این قطعنامه در تجمع کارگری (علیرغم سرکوب و بگیر و ببند) که در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز هشتم اردیبهشت ماه با هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزار گردید قرائت شد و پس از تائید آن از سوی کارگران شرکت کننده در تجمع، رسما به مجلس شورای اسلامی تحویل گردید.

ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران این قطعنامه را به پیوست این بیانیه بار دیگر منتشر و بدینوسیله همبستگی خود را با شما کارگران مهاجر افغانستانی در ایران و کل طبقه کارگر این کشور و همه کارگران جهان اعلام میکنیم.


زنده باد همبستگی کارگران جهان

زنده باد اتحاد و به هم پیوستگی کارگران ایران با کارگران افغانستان


اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۱ ثور ۱۳۹۴ (۴ می ۲۰۱۵)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 93 نفر