سیلی غفار: زنان زینت‌المجلس کنفرانس‌های دوحه، مسکو و جرگه‌ نمایشی صلح، نماینده زنان افغان نیستند!


سیلی غفار: زنان زینت‌المجلس کنفرانس‌های دوحه و مسکو و جرگه‌ نمایشی صلح!

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در تلویزیون «آریانا نیوز» (۷ ثور ۱۳۹۸ - ۲۷ اپریل ۲۰۱۹): نکته مهم این است: زنانی که از حقوق زنان ستمدیده دفاع نکنند، زنانی که خود‌فروخته و بلی‌گو مردان باشند، زنانی که اصلا نمی‌تواند به نمایندگی از زنان دردکشیده‌ی افغان چه در مذاکرات مسکو، یا دوحه و یا جرگه‌ی مشورتی صلح که یک جرگه‌ی نمایشی، فرمایشی و ضد‌مردمی و امریکایی بیش نیست شرکت کند، چه تفاوت دارد؟ فراموش نکنیم که هم در دوره‌ی کرزی و هم در دوره‌ی اشرف غنی تمام زنانی که وزیر بودند، وکیل بودند، ریس، سفیر، والی وغیره بودند چه خدمتی به زنان افغان انجام دادند؟ که امروز در این جرگه بتواند از زنان افغانستان نمایندگی کنند. اینان فقط زنانی زینت‌المجلس کنفرانس‌های دوحه، مسکو و حال جرگه‌ نمایشی صلح هستند و بس.

زنانی که امروز به جرگه می‌روند در طول ۱۸ سال، به‌جز از این که راه را برای سیاست‌های استعماری امریکا توسط انجیوهای فندگیر خود باز کرده باشند و تبلیغ‌کننده سیاست‌های امریکا و این دولت پوشالی باشند دیگر هیچ کاری برای مردم نکرده‌اند.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 142 نفر