ویدیوی اکسیون حزب همبستگی در تقبیح ۸ و ۷ ثور و جرگه‌ی صلح در ولایت فراه


ویدیوی اکسیون حزب همبستگی در تقبیح ۸ و ۷ ثور و جرگه‌ی صلح در ولایت فراه

۶ ثور ۱۳۹۸ (۲۶ اپریل ۲۰۱۹) – فراه: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» رهپیمایی‌ای را در تقبیح ۸ و ۷ برپا کرده بودند. رهپیمایان پلاکارت‌هایی حاوی قربانیان و ویرانی‌ّهای جنگ‌های تنظیمی را برافراشته بودند که بر آن‌ها شعارهایی نوشته بود: «نه دولت پوشالی، نه تنظیمی و طالبی؛ قدرت به دست مردم!» «ننگ و نفرین به روشنفکران سازشکار و خودفروخته و مزدور امریکا، ایران و پاکستان!» «تکرار خیانت امریکا: اول تحمیل تنظیمی‌ها و حال مجددا طالبان!» «۸ و ۷ ثور: دو روز سیاه تاریخ افغانستان!»

خانم ملالی جویا، زن فعال سیاسی که برای نخستین بار در محضر عام در لویه جرگه قانون اساسی برضد جنایتکاران صدای اعتراض‌اش را بلند کرد و سپس به پارلمان راه یافته و با طویله خواندن آن از آنجا اخراج شد، نیز در این رهپیمایی حضور داشت. او در قسمتی از سخنرانی‌اش گفت: تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در ولایت فراه

«در کشوری که استقلال وجود نداشته باشد، صحبت دولت از صلح و دموکراسی وغیره ارزش‌ها مسخره بوده و من معتقدم که صلح بدون عدالت معنی ندارد و به یک نیشخند زهرناک می‌ماند.»

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 66 نفر