سیلی غفار: اتحاد نامقدس سرجنایتکاران تنظیمی، دولت پوشالی و طالبان افغانستان را در بحران بیشتر غوطه‌ور خواهد ساخت!


سیلی غفار: اتحاد نامقدس سرجنایتکاران تنظیمی، دولت پوشالی و طالبان افغانستان را در بحران بیشتر غوطه‌ور خواهند ساخت!

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در تلویزیون «میوند» (۲۵ حمل ۱۳۹۸ - ۱۴ اپریل ۲۰۱۹): ...اگر تو کرزی این‌قدر به منافع ملی فکر میکنی در مدت ۱۵ سال تمام خیانت‌های ملی که در حق مردم انجام دادی، جنایاتی را که حکومت‌ات در حق مردم انجام دادند و کسانیکه در حکومت تو بود انجام دادند، بیایید از مردم پوزش بخواهید، بیایید گردن خود را پیش مردم بگذارید هر تصمیم که مردم گرفت قبول کنید...

سیاف که آنقدر از خطوط سرخ گپ میزنی! کدام خطوط! اگر واقعا به مردم فکر میکنی بیا اول این باندهای آدم‌کش‌ و باندهای زمین دزدات را که هر روز مردم از دست شان به تنگ آمده است گلم شان را جمع کن.

اگر مردم افغانستان می‌خواهد که از گرو تروریست‌های طالبی، داعشی، تنظیمی و این دولت پوشالی رهایی یابند، اگر مردم افغانستان می‌خواهد از گرو این سیاست‌های شوم کشورهای استعمارگر غربی و منطقه در راس امریکا به زودی رهایی پیدا بکنند باید این سکوت را بشکنند.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 116 نفر