سیلی غفار: با قربانی‌‌کردن عدالت به صلح نمی‌رسیم


سیلی غفار: با قربانی‌‌کردن عدالت به صلح نمی‌رسیم

این نخستین بار نیست که عناصر خودفروخته و جانی از بحث با سخنگوی «حزب همبستگی افغانستان» فرار نموده‌اند، چون به درستی می‌دانند که چهره ارتجاعی شان در محضر عام رسواتر می‌شود و از اینرو فرار را ترجیح می‌دهند. اینبار عباس نویان با دیدن خانم غفار در ستودیو از بحث امتناع ورزیده و فرار نمود.

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در تلویزیون «آریانا نیوز» (۱۲ ثور ۱۳۹۸ - ۲ می ۲۰۱۹): کرزی، عبدالله، محقق، عطا، اسماعیل خان و دیگران شان بنابر منافع شخصی، گروهی و تنظیمی شان لویه جرگه را تحریم کردند نه برای آوردن صلح. آنان برای این تحریم کردند که سر تقسیم قدرت میان هم جور نیامده و نتوانستند چوکی‌ها را درست تقسیم کنند.

جرگه‌‌ای که سیاف ریاست آن را به عهده داشته باشد، از دور معلوم است که چه نوع جرگه خواهد بود. کسی (سیاف) از حقوق زن حرف می‌زند که بیوه‌های افغانستان را برای عرب‌ها پیشکش می‌کرد و حادثه تجاوز گروهی توسط باند‌ش در پغمان را فراموش کرده است. این نوع جرگه‌های ضدمردمی راه را باز می‌کند تا سرزمین نگونبخت ما عمیقتر در فساد، ناامنی، چپاول، بنیادگرایی و اشغال فرو رود.

باید فرهنگ معافیت را در افغانستان از بین برده و فرهنگ عدالت را بیاوریم. ما صلح را در بدل زیر پا کردن عدالت نمی‌خواهیم و در چنین وضعیتی صلح هم نمی‌آید.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 126 نفر