سیاهروز ششم جدی آغاز بی‌پایان مداخله و تجاوز در افغانستان

شش جدی روز شوم تقویم افغانستان

ششم جدی ١٣٥٨ آغاز تاریکیست که با خونریزی و تجاوز عجین شده است. در این روز شوم سوسیال امپریالیزم شوروی که به تعقیب کودتای ننگین ٧ ثور ١٣٥٧ نوکران خلقی و پرچمی‌اش را در حفظ حاکمیت شان ناکام می‌دید، سرزمین ما را مورد یورش نظامی قرار داد و ملت را در یک جنگ نابرابر و ویرانگر کشاند.

این روز نقطه برجسته سیاهی است در تاریخ کشور ما که دوره مکدر خفقان و فاشیزم خلقی‌ ـ پرچمی را به دنبال داشت. یک و نیم میلیون شهید و میلیونها معیوب حاصل این فاجعه بود. این خاینان ملی کشور ما را به زندان ملل مبدل کردند و کوچکترین صدای اعتراض را با زندان و اعدام پاسخ دادند. هزاران انسان پاکباز و انقلابی و یا مخالف رژیم توسط این جلادان در پولیگون های پلچرخی و دیگر ولایات سر به نیست شدند و دسته دسته عناصر وطنپرست توسط سگان شکاری خاد به شکل وحشیانه به زیر شکنجه برده شدند و تا امروز از سرنوشت دهها هزار تن اسیر دست اینان خبری نیست.

تجاوز روسی شانس طلایی به امریکا و دیگر قدرت های غربی بود که برای ضربه زدن نهایی به رقیب روسی شان،‌افغانستان و مردمش را قربانی و گوشت دم توپ سازند. آنان با ایده «کمربند سبز» در منطقه و بخصوص افغانستان و آسیای میانه، روی جنایتکارترین، تاریک اندیش ترین و مزدورترین گروه های تروریست بنیادگرا سرمایه گذاری نموده، صدهاهزار تروریست اخوانی را از کشورهای مختلف اسلامی به افغانستان گسیل داشته وطن ما را به مرکز جهالت و توحش اینان تبدیل کردند. آنان در ضمن نسل اندر نسل کودکان و جوانان ما را با ایده های خشونت و ضدیت با تمدن و انسانیت تربیت کردند که از آن نیروهای قرون وسطایی جهادی، طالبی، القاعده، شبکه حقانی و غیره سر درآوردند که تا امروز همچون لشکر ذخیره امپریالیست های غربی وطن ما را بسوی پرتگاه کشانیده اند.

جنایات جهادیان

تمامی اقوام ملت ما که با وحدت و همدلی، شانه به شانه مقابل تجاوزگران روسی و برای کسب استقلال کشور با نثار جان و مال خود حماسه های ماندگار را در دل تاریخ آزادیخواهی کشور از خود به یادگار گذاشتند و با ازخودگذری شان بار دگر به اثبات رسانیدند که افغانستان سرزمین استعمار و بردگی نیست بلکه گورکن اجنبیان، مداخله گران و ایادی ناپاک شان هست.

با تاثر و تاسف که این افتخارات توسط مشتی از اراذل احزاب مزدور هفتگانه ساخت پاکستان و هشتگانه ساخت ایران، به نام جهاد و مقاومت و القاب رنگین دگر به یغما رفت. شکست و روسیاهی روسها و سقوط دولت پوشالی شان که باید جشن آزادی ملت می‌بود، با یلغار گرگان تنظیمی و سگ‌جنگی هایشان در کابل و سایر ولایات به همراه بود و عملا هشتم ثور منحوس را در کنار هفتم ثور خونین در تاریخ ما ثبت کردند. اینان رهبران خاین خلقی و پرچمی را بخشیدند و همدست با آنان فصل جدیدی از فاشیزم و غارتگری را در کشور ما آغاز کردند.

تقویم خونین

در پاره پاره گوشه‌ی تقدیر ملتم
از شش تا به هشت
خون است و
جنگ و جرم و جنایت
برخیز ای عزیز
تا بشکنیم دهان ستم آفرین را
ورنه
کلاف جنگ و اسارت هزار سال
می‌پیچد
در سراسر تقویم عمر مان.
٦ جدی ١٣٩١ – کابل

ما در شرایطی از تجاوز و وحشت دیروز سخن می‌رانیم که هنوز هم سایه سیاه تجاوز به گونه "مدرن" با القاب زیبای "دموکراسی"، "بازسازی"، "حقوق بشر" و... در سراسر کشور مستولی است و هست و بود توده های ما را در تمام عرصه ها غارتگرانه به جیب می‌زنند، جنایتکاران دیروزی حاکم تمام عیار سرنوشت ما اند و یک حاکمیت به مراتب ننگین تر، فاسدتر و بویناک تر از استعمار روسی را در کشور ما برپا نموده اند.

ما در اوضاع و شرایط سخت تر از دیروز قرار داریم، تجاوز به مراتب بیشرمانه تر امریکا و ناتو و فعالیت جاسوسخانه های همسایگان افغانستان را به زندان بزرگ برای زندگان این مرز و بوم مبدل کرده است. از جهت دیگر تیکه داران ٧ و ٨ ثور و طالبان درنده هر آنچه خواستند در طول این مدت بر حق ملت کردند و اینک طرح توطئه و تباهی افغانستان بعد از ٢٠١٤ را به یاری استخبارات جهانی فرسنگها دور از چشم ملت (فرانسه،ترکیه و قطر) می‌ریزند تا بار دیگر بلایای مافیا کشنده جهان استعمار و بربادی را بر مردم بربادرفته ما تحمیل نمایند.

رهبران خودساخته‌ای که دیروز داعیه «جهاد علیه کفار» را به سینه می‌کوبیدند، امروز در زیر پرچم و ارتش غارتگر بیش از چهل کشور «کافر» با بی‌ننگی تمام آرام گرفته اند. اینان برای امضای قرارداد به خاطر پایگاه های دایمی آدمکشان امریکایی گلو پاره کرده نماز نفل ادا می‌کنند که سایه ارباب امریکایی از سر شان کوتاه نشود. اکثر مزدوران روس نیز در دور دوم غداری به ملت مشغول اند و فقط قبله شانرا از جانب مسکو به واشنگتن تغییر داده اند.

جنایات جهادیان

امروز که وطن ما از استقلالش محروم است،‌ وظیفه تمامی نیروهای عدالتخواه و مردمی است که برای این ارزش از دست رفته پیکار نمایند و تا خروج کامل اشغالگران از کشور و خلع قدرت جواسیس شان دمی آرام ننشینند. «حزب همبستگی افغانستان» افتخار دارد که در کنار مردمش پرچم مبارزه برای کسب استقلال، دموکراسی و عدالت را برافراشته نگهداشته است و در افشای خیانت ها و جنایات خاینان بنیادگرا و دیگر چاکران بیگانه با قبول هر قربانی به پیش می‌تازد.

هیچ دسیسه، تجاوز و زورگویی درهم نخواهد شکست مگر این که بسیج همگانی و وحدت سرتاسری مردم ستمکش تمامی اقوام برادر در این وطن صورت گیرد. بنا «حزب همبستگی افغانستان» بار دیگر دست دوستی و همنوایی را بسوی همه نیروهای ضد اشغال و بنیادگرایان هار، شخصیت های نجیب ملی و نهادهای وطندوست دراز ‌می‌کند که جبهه واحد و یک پارچه‌ای را در برابر ارتجاع رنگین و پایدوانان منطقوی شان ایجاد نماییم تا جلو انهدام کامل وطن را بگیریم.

کوتاه باد دست تمامی اشغالگران و مداخله گران از سرزمین ما!
نیرومند باد جنبش استقلال خواهی افغانستان!

حزب همبستگی افغانستان

٦ جدی ١٣٩١- کابل

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 330 نفر