گردهمایی حزب همبستگی در تقبیح جنایات داعش


دریافت تصاویر با کیفیت بالاتر


۲۵ سرطان ۱۳۹۸ – کابل: امروز جمعی از اعضای حزب همبستگی طی گردهمایی‌ای جنایات داعش و حامیان نشسته‌اش در مقام‌های دولتی را تقبیح نمودند. معترضان پلاکارت‌ّهایی با تصاویر قربانیان حملات خونین این گروه جانی را بلند کرده و خواهان اعدام چند استاد و محصل دستگیرشده‌ی پوهنتون کابل شدند که به عضویت در داعش و دست‌داشتن در چندین حمله اعتراف نموده‌اند. آنان شعارهایی را نیز بر این پلاکارت‌ها نوشته بودند: «خون هموطنان بی‌گناه خود را به دست داعشیان وحشی نمی‌بخشیم!» «داعش وحشی‌ترین گروه قرن است، حامیان داعش باید سرکوب و طرد گردند!» «جنایت‌کاران تنظیمی و طالبان و رژیم ایران برادران سکه‌ی داعش اند!»‌ «با الهام از مردم سلحشور کوبانی باید انتقام خون فرزندان خود را از داعشیان بگیریم!» «داعش مولود حرامزاده‌ی امریکا و عربستان و قطر و ترکیه!» «دست تاجران دین از مراکز تعلیمی کوتاه‌باد!»

گردهمایی حزب همبستگی در تقبیح جنایات داعش
گردهمایی حزب همبستگی در تقبیح جنایات داعش
گردهمایی حزب همبستگی در تقبیح جنایات داعش

در پلاکارت دیگری با عکس دو خبرنگار شهید، صمیم فرامرز و رامز احمدی نوشته شده بود:

«برای دادخواهی خون پاک دو خبرنگار جوان ما هم که شده، ظاهر داعی، معروف راسخ و مبشر مسلمیار محکوم به اعدام اند!»

گردهمایی حزب همبستگی در تقبیح جنایات داعش

و همچنان در شعار مرکزی این گردهمایی نوشته شده بود:

«مبلغان دهشت و بربریت داعش در "داعشگاه کابل" منحیث عاملان قتل صدها هموطن ما به دار آویخته شوند!»

گردهمایی حزب همبستگی در تقبیح جنایات داعش

خانم سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در مصاحبه با خبرنگاران ابراز داشت:

«امروز، امریکا می‌خواهد که پروژه طالبان را به پایان رسانیده و داعش را جاگزین آن کرده و هیولاهای جدیدی را ایجاد کند. حقیقت این است که در ماهیت تنظیم‌های اخوانی، طالبان و داعش هیچ فرقی وجود ندارد.»

گردهمایی حزب همبستگی در تقبیح جنایات داعش

در اخیر برنامه، قسمت‌های اعلامیه حزب توسط یکی از اعضای حزب خوانده شد:

«در کشور ما، دولت امریکا و سی‌آی‌ای در تبانی با دولت پاکستان، عربستان سعودی، ایران و سازمان‌های جاسوسی شان اخوانی‌های افغانستان را فربه ساختند و سپس پروژه ساخت طالبان را به پاکستان سپرد. امروز هم وقتی دید که مولودات جهادی‌اش تا آخرین حد بین مردم منفور گردیده تاریخ مصرف حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، اتحاد اسلامی و حتی طالبان به پایان رسیده است، باید جاگزینی برای آن‌ها داشته باشد و از همینرو زمینه رشد حزب تحریر، جمعیت اصلاح، داعش، جنبش گولن وغیره گروه‌های سوپرمرتجع و قرون‌وسطایی را منحیث ویروس‌های کشنده فراهم می‌سازد تا مردم افغانستان و به‌ویژه نسل جوان را مغزشویی کرده در تاریکی نگه دارد. فقط در موجودیت اینچنین پایگاه مطمئن داخلی است که امریکا می‌تواند به حضور نامیمون خود در سرزمین ما ادامه دهد. این گروه‌های رنگارنگ با وجود بعضی اختلافات و درگیری‌های خونین درونی، در مزدوری به بیگانگان، جنایت، بربریت، جهل‌گستری، ضدیت با دموکراسی و زن و... باهم ماهیت کاملا همسان داشته، غده‌های سرطانی بر پیکر جامعه بشمار می‌روند.»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 167 نفر