گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح

گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح

۶ ثور ۱۳۹۸ (۲۶ اپریل ۲۰۱۹) – کابل: امروز جمعی از اعضا و هواخواهان«حزب همبستگی افغانستان» طی گردهمایی‌ای در شهر کابل سیه‌روزهای ۷ و ۸ ثور و جرگه نمایشی صلح را تقبیح نمودند. دو روز شوم که حال به ادامه آن‌ها دولت در صدد است تا با لیسیدن خون از سروروی طالبان سفاک، در ۹ ثور ننگ دیگری را بر تقویم تاریخ ما حک کند. معترضان شعارهایی ذیل را سر می‌دادند: «جرگه‌های نمایشی جنایت است، جنایت!» «صلح با قاتلان ملت خیانت است، خیانت!» «آدمکشان تنظیمی و طالبی را نمی‌بخشیم!» «خون مردم بی‌گناه خود را نمی‌بخشیم!» «زنده‌باد قیام مردم ما برضد جنایتکاران تنظیمی و طالبی!» «زنده‌باد اتحاد مردم ما علیه اشغالگران امریکایی!» و بر علاوه پلاکارت‌هایی را با تصاویر قربانیان دهشت جلادان جهادی و طالبی برافراشته بودند.

خانم سیلی غفار که یکی از سخنرانان این گردهمایی بود، گفت:

گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح

«اعتراض امروز نه فقط برای تقبیح جنایات هفت و هشت ثوری‌ها بلکه تقبیح جنایات طالبان و حکومت‌های کرزی و غنی نیز است و همچنان اعتراض برضد جرگه مشورتی صلح که جرگه‌ای فرمایشی، ضدمردمی و امریکایی می‌باشد. در ۹ ثور به ادامه دو روز خونین ۷ و ۸، ننگ دیگری در صفحات تاریخ ما رقم زده خواهد شد. چیزی که واضح است، این جرگه جز غرق‌کردن مردم ما به ورطه بدبختی و دربدری بیشتر سود دیگر نخواهد داشت.

گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح

مردم ما طالبان را به خاطر گلوی بریده تبسم، خون معصوم زرمینه، ضجه‌های پردرد رخشانه، ویرانی بت‌های بامیان، قتل‌عام‌های مزار و یکاولنگ و ده‌ها قساوت هیتلری دیگر شان هم که شده هرگز نخواهند بخشید. این گروه عصرحجری مزدور بیگانه هرگز اهلی‌شدنی نیست ولو خلیلزاد بکوشد اینان را در هزار زرورق خوش‌نما بپیچاند. امریکا در‌حالی مهره طالبی‌اش را بر میز مذاکره حاضر می‌کند از در دیگری گروه وحشی‌تری به نام داعش را برای تباهی ما سروسامان داده است.‌»

گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح

او نقش زنان زینت‌المجلس و وجدان‌خفته در بازی‌های استعماری امریکا را محکوم نموده گفت:

«در این روزها چند زن سرکاری در قالب جامعه مدنی گویا به نمایندگی از زنان افغان نزد جنایتکارانی به‌مثل محقق و گلبدین می‌روند. اینان هرگز نماینده‌ی زنان زجرکشیده ما شده نمی‌توانند. اینان، زنان خودفروخته و دلقک بیش نیستند که در بدل پروژه و پول حاضر اند تن به هر رذالتی دهند.»

گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح

در گوشه‌ای کودکان تصاویری از قربانیان اخیر انتحاری را در دست داشته درین گردهم‌آیی اشتراک ورزیده بودند. گروهی از جوانان حزب همبستگی با راه‌اندازی نمایشی نقش سران تنظیمی و طالبی و تکنوکرات را تمثیل نمودند که زنجیر شان را خلیلزاد در دست داشته هرسو می‌کشید.

گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح

کودکان تصاویر عده‌ای از قربانیان انتحاری‌های اخیر را به دست داشته و خواهان محاکمه و مجازات عاملان آن شدند.
از راست به چپ:
• علی سلیمی تصویربردار تلویزیون مشعل قربانی انتحاری شش درک، کابل
• رامز احمدی تصویر بردار تلویزیون طلوع قربانی انتحاری در کلپ پهلوانی واقع دشت برچی
• سباوون کاکر خبرنگار رادیو آزادی قربانی انتحاری در کلپ پهلوانی واقع دشت برچی
• عطاالله متعلم صنف دوازدهم قربانی انتحاری در کورس موعود
• سلیم تلاش خبرنگار تلویزیون مشعل قربانی انتحاری شش درک، کابل
• صمیم فرامرز خبرنگار تلویزیون طلوع قربانی انتحاری در کلپ پهلوانی واقع دشت برچی
• غازی رسولی خبرنگار تلویزیون یک قربانی انتحاری شش درک، کابل
• فرزانه خواهر عطاالله متعلم صنف دوازدهم قربانی انتحاری در کورس موعود
• داوود متعلم صنف دوازدهم قربانی انتحاری در کورس موعود
• شهید تبسم همراه شش تن دیگر در مسیر جاغوری – قندهار توسط طالبان در ۱۳۹۴، گلو بریده شد.

گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح
گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح
گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح
گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح
گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح
گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح
گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح
گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح

قابل یادآوریست که حزب همبستگی همزمان تظاهراتی را در شهر فراه نیز به راه انداخته بود که صدهاتن در آن اشتراک نموده در کنار تقبیح روزهای شوم هفت و هشت ثور، لویه جرگه به اصطلاح صلح و پوزه‌مالی به طالبان جنایت‌پیشه را حرکت امریکایی و ضدمردمی خوانده رد کردند.

تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در ولایت فراه
تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در ولایت فراه
تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در ولایت فراه
تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در ولایت فراه
تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در ولایت فراه
تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در ولایت فراه
تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در ولایت فراه
تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در ولایت فراه

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 160 نفر